Czy w Cerkwi Greckokatolickiej nastąpi zwrot?

Grekokatoliccy biskupi w miejsce 78-letniego kardynała Lubomyra Huzara nowym zwierzchnikiem  Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i arcybiskupem większym kijowsko-halickim wybrali zaledwie 41-letniego biskupa Swiatosława Szewczuka, dotychczasowego  administratora apostolskiego diecezji w Buenos Aires w Argentynie.

Wybór ten, tak ze względu na wiek nominata, jak i jego niewielki staż biskupi (na dodatek bardzo egzotyczny), jest ogromnym zaskoczeniem. Osobiście jako prawnuk księdza greckokatolickiego z Sokala i Tyśmienicy cieszę się tego, że elektorzy mieli taka odwagę.

Cieszę się także z tego, że nie wybrano nikogo z żarliwych czcicieli Stepana Bandery i UPA np. arcybiskupa lwowskiego Ohora Woźniaka, który święcił pomnik zbrodniarza we Lwowie i wygłaszał peany na jego cześć.

Oby ten wybór oznaczał nie tylko dopływ świeżej krwi do skostniałych struktur kościelnych, ale i byl radykalnym zwrotem w kierunku odcięcia się od banderyzmu i nacjonalizmu.

Tego grekokatolikom życzę z całego serca.

Źyciorys

Arcybiskup Swiatosław Szewczuk urodził się 5 maja 1970 w Stryju na ziemi lwowskiej w rodzinie bardzo zaangażowanej w życie religijne w czasach, gdy Kościół greckokatolicki w ówczesnym Związku Sowieckim był zdelegalizowany, a jego wyznawców usiłowano siłą włączyć do Kościoła prawosławnego. Po ukończeniu szkoły średniej przyszły biskup uczęszczał do szkoły pielęgniarskiej w Borysławiu, kształcąc się jednocześnie w latach 1983-89 w podziemnym seminarium duchownym.

Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych grekokatolicy odzyskali możność normalnego wyznawania swej wiary, w 1991 władze UKGK wysłały go na studia filozoficzne na Uniwersytecie Salezjańskim w Buenos Aires. Po powrocie do kraju w 1994 studiował teologię w greckokatolickim seminarium duchownym we Lwowie. Wtedy też 21 maja 1994 przyjął święcenia diakonatu z rąk konsekrowanego kilka lat wcześniej w podziemiu biskupa Filemona Kurczaby (1913-95), a 26 czerwca tegoż roku wyświęcił go na kapłana kard. Myrosław Iwan Lubacziwśkyj.

Wkrótce potem wyjechał na dalsze studia w zakresie antropologii teologicznej oraz podstaw teologii moralnej w tradycji bizantyńskiej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył z wyróżnieniem w 1999 r., uzyskując doktorat z teologii. Następnie wrócił do kraju i do 2009 był kolejno prefektem, wicerektorem i rektorem (od czerwca 2007) Lwowskiego Seminarium Duchownego pw. Świętego Ducha. Równocześnie w latach 2002-05 był osobistym sekretarzem kard. Lubomyra Huzara.

14 stycznia 2009 r. Benedykt XVI mianował ks. prof. Szewczuka biskupem pomocniczym greckokatolickiej eparchii Opieki Matki Bożej w Buenos Aires. Sakry udzielił mu 7 kwietnia tegoż roku we lwowskiej archikatedrze św. Jerzego (Jura) miejscowy arcybiskup Ihor Woźniak, a jednym ze współkonsekratorów był biskup eparchii w stolicy Argentyny – Mychajił (Miguel) Mykycej. Gdy 10 kwietnia 2010 ten 75-letni wówczas władyka ustąpił z urzędu, papież mianował jego następcą, ale z tytułem administratora apostolskiego Na tym stanowisku zastał bp. Szewczuka obecny wybór na najwyższy urząd w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim.

Oprócz ojczystego, ukraińskiego, abp Swiatosław zna bardzo dobrze również języki: angielski, hiszpański, włoski, polski i grecki oraz swobodnie czyta teksty łacińskie.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3926

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content