Dar środowisk żydowsko-masońskich dla Papieża podczas wizyty w Wadowicach

Podczas zbliżającej się wizyty papieża Benedykta XVI w Polsce, międzynarodowa organizacja Pave the Way Foundation (PTWF) wręczy Papieżowi oraz kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi specjalne pamiątki będące symbolicznymi kopiami pomnika Jana Pawła II, który zostanie zbudowany w Jerozolimie, a postawiony w Wadowicach.

27 maja br. w Wadowicach przedstawiciele organizacji PTWF zaprezentują kopię pomnika, a przyjaciel papieża Jana Pawła II i zarazem członek Rady organizacji PTWF Jerzy Kluger odczyta po polsku list z podziękowaniami za starania Jana Pawła II w rozwijaniu dialogu katolicko-żydowskiego.

Przewodniczący organizacji PTWF Gary L. Krupp [odznaczony Papieskim Orderem świętego Grzegorza – sic!] powiedział, że „Ten dar jest gestem pochodzącym z glębi serca społeczności żydowskiej dla swych braci i sióstr chrześcijan na całym świecie, i ma służyć stałemu przypominaniu o historycznych osiągnięciach papieża Jana Pawła II w jego wysiłkach mających na celu złagodzenie relacji pomiędzy religiami świata.”

„Doceniamy, że podczas trwania Jego [Jana Pawła II] pontyfikatu i wcześniej jeszcze jako biskup i arcybiskup Krakowa, kardynał Karol Wojtyła zmienił nastawienie Polaków w stosunku do Judaizmu i [zmienił istniejące nastawienie na] tolerancję do innych.” Gary L. Krupp dodał też, że „Ta epoka tolerancji i zrozumienia możliwa była właśnie dzięki pracom papieża Jana Pawła II i będzie entuzjastycznie kontynuowana przez jego sekretarza, usługującego Papieżowi przez ponad 40 lat, i obecnego Arcybiskupa Krakowa, kardynała Stanisława Dziwisza.”

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Gdy czyta się oficjalne oświadczenie o nazwie „Cele i Wizje organizacji Pave the Way Foundation” prezentowane na ich stronie internetowej, gdy czyta się o ich dotychczasowych działaniach na polach „kultury, edukacji i promowania pokoju”, od razu wiadomo o jakiej to „kulturze, edukacji” i o jakim „pokoju” mowa jest. Nie, nie jest to Pokój Chrystusowy, nie jest to krzewienie kultury łacińskiej, nie jest to edukacja tomistyczna – wszystko natomiast jest dokładnie odwrotnie: mamy do czynienia z hasłami specyficznie i ściśle masońskimi.

Chwalenie i stawianie kolejnych pomników Janowi Pawłowi II przez żydowskie i masońskie organizacje, potwierdza znany od co najmniej 27 lat argument, iż jako Papież promował idee, które kwalifikowane były za pontyfikatów przedsoborowych papieży jako sprzeczne z Nauką Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wiele niertodoksyjnych, zmierzających w konsekwencji do destrukcji Wiary katolickiej poczynań i wypowiedzi Jana Pawła II, byłoby zakwalifowanych jako podstawa do ekskomunikacji, jeśli byłyby wypowiedziane podczas pontyfikatów przedsoborowych.
Kościół zmienił się do tego stopnia, że nie tylko przestał walczyć z najzacieklejszymi i odwiecznymi wrogami Kościoła – dziś występującymi w roli „tolerancyjnych” i łagodnych wilków w owczej skórze – lecz sam przyłączył się do ich chóru. Jest w procesie przepowiedzianej autodestrukcji. I za to stawiane są pomniki.

„Zwolenników błędów należy dziś szukać już nie wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele: ukrywają się oni – że tak powiemy – w samym wnętrzu Kościoła; stąd też mogą być bardziej szkodliwi, bo są mniej dostrzegalni”.
św. Pius X.
Encyklika Pascendi Dominici Gregis.

„Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta” 
(Z orędzia Matki Bożej w La Salette 1846 r.)

Skip to content