Litwa: projekt ustawy zakazującej chirurgicznej zmiany płci

Aktualizacja: 2011-03-23 1:25 pm

W litewskim parlamencie pojawił się projekt ustawy zakazującej chirurgicznej zmiany płci. Z inicjatywą wystąpił przewodniczący parlamentarnej komisji ds. zdrowia, Antanas Matulas.

Zgodnie z projektem, lekarze nie będą mogli przeprowadzać operacji zmiany płci, na którą obecnie zezwala kodeks cywilny. Wprowadzenie zakazu, ma uniemożliwić składanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W 2007 roku Litwa przegrała sprawę z transseksualistą. Trybunał uznał, że nastąpiło naruszenie jego praw, ponieważ Litwa – mimo zapisanej w kodeksie cywilnym możliwości zmiany płci – „nie wprowadziła żadnych przepisów regulujących szczegółowo ten proces. W ten sposób – jak można przeczytać w wyroku – złamano prawo osoby transseksualnej do poszanowania życia prywatnego”.

Trybunał zobowiązał wówczas Litwę do uregulowania tej kwestii w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku. W wypadku nieuchwalenia prawa, osoba skarżąca miała otrzymać 5 tys. euro rekompensaty za straty materialne. Ustawy nie uchwalono, więc rząd litewski musiał wypłacić odszkodowanie.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, stary zapis w kodeksie cywilnym, zezwalający na zmianę płci miałby zastąpić ustęp, stwierdzający, że „operacyjna zmiana płci jest na Litwie zakazana”, zaś „możliwość zmiany dokumentów rozważana ma być jedynie przez sądy w przypadku zabiegów przebytych za granicą”.

Litwa nie po raz pierwszy wprowadza w swoim ustawodawstwie zmiany, które mają chronić rodzinę, naturalne małżeństwo i dzieci przed negatywnymi skutkami rewolucji seksualnej.

W 2009 r. parlament uchwalił ustawę o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji publicznej, która weszła w życie w marcu 2010 roku. Ustawa ta zakazuje rozpowszechniania na forum publicznym dostępnym osobom do lat 18, informacji, które mogą mieć negatywny wpływ na psychiczny, intelektualny i moralny rozwój młodzieży. W szczególności, zabrania ona „pokazywania przemocy fizycznej lub psychicznej, wyświetlania obrazów z martwymi lub okaleczonymi ciałami oraz podawania informacji, które mogą wzbudzić strach lub przerażenie”. Nie można także zachęcać do samobójstw lub wykorzystywania seksualnego nieletnich.
Ustawa zabrania rozpowszechniania informacji, które godzą w wartości rodzinne lub zachęcają do tworzenia małżeństwa i rodziny według modelu innego niż ten, który zapisany jest w krajowej konstytucji oraz prawie cywilnym (ochrona przed tzw. małżeństwami homoseksualnymi).

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=35081 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]