Litwa: projekt ustawy zakazującej chirurgicznej zmiany płci

W litewskim parlamencie pojawił się projekt ustawy zakazującej chirurgicznej zmiany płci. Z inicjatywą wystąpił przewodniczący parlamentarnej komisji ds. zdrowia, Antanas Matulas.

Zgodnie z projektem, lekarze nie będą mogli przeprowadzać operacji zmiany płci, na którą obecnie zezwala kodeks cywilny. Wprowadzenie zakazu, ma uniemożliwić składanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W 2007 roku Litwa przegrała sprawę z transseksualistą. Trybunał uznał, że nastąpiło naruszenie jego praw, ponieważ Litwa – mimo zapisanej w kodeksie cywilnym możliwości zmiany płci – „nie wprowadziła żadnych przepisów regulujących szczegółowo ten proces. W ten sposób – jak można przeczytać w wyroku – złamano prawo osoby transseksualnej do poszanowania życia prywatnego”.

Trybunał zobowiązał wówczas Litwę do uregulowania tej kwestii w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku. W wypadku nieuchwalenia prawa, osoba skarżąca miała otrzymać 5 tys. euro rekompensaty za straty materialne. Ustawy nie uchwalono, więc rząd litewski musiał wypłacić odszkodowanie.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, stary zapis w kodeksie cywilnym, zezwalający na zmianę płci miałby zastąpić ustęp, stwierdzający, że „operacyjna zmiana płci jest na Litwie zakazana”, zaś „możliwość zmiany dokumentów rozważana ma być jedynie przez sądy w przypadku zabiegów przebytych za granicą”.

Litwa nie po raz pierwszy wprowadza w swoim ustawodawstwie zmiany, które mają chronić rodzinę, naturalne małżeństwo i dzieci przed negatywnymi skutkami rewolucji seksualnej.

W 2009 r. parlament uchwalił ustawę o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji publicznej, która weszła w życie w marcu 2010 roku. Ustawa ta zakazuje rozpowszechniania na forum publicznym dostępnym osobom do lat 18, informacji, które mogą mieć negatywny wpływ na psychiczny, intelektualny i moralny rozwój młodzieży. W szczególności, zabrania ona „pokazywania przemocy fizycznej lub psychicznej, wyświetlania obrazów z martwymi lub okaleczonymi ciałami oraz podawania informacji, które mogą wzbudzić strach lub przerażenie”. Nie można także zachęcać do samobójstw lub wykorzystywania seksualnego nieletnich.
Ustawa zabrania rozpowszechniania informacji, które godzą w wartości rodzinne lub zachęcają do tworzenia małżeństwa i rodziny według modelu innego niż ten, który zapisany jest w krajowej konstytucji oraz prawie cywilnym (ochrona przed tzw. małżeństwami homoseksualnymi).

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6877,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content