Na Krymie wyrażono żal z powodu rozpadu Związku Sowieckiego

Aktywiści sił polityczno-społecznych, które żałują rozpadu Związku Sowieckiego, przeprowadzili mityng z okazji 20-rocznicy rozpisania referendum dotyczącego zachowania ZSRS.

W imprezie wzięli udział zwolennicy Progresywnej Socjalistycznej Partii Ukrainy, Komunistycznej Partii Chłopów i Robotników, partii „Ruś Kijowska” oraz organizacji „Rosyjski wiec”. Mityng odbył się w cieniu czerwonych sztandarów i haseł wznoszonych na cześć ZSRS i przeciwko USA. Uczestnicy wydarzeń ogłosili stworzenie rady koordynacyjnej o nazwie zrzeszającej liderów powyższych organizacji. Celem „ Sojuszniczego Wiecu” ma być „zjednoczenie i koordynacja wysiłków społeczno-politycznych sił, które popierają jedność cywilizacji wschodniosłowiańskiej i bronią prawa narodów wschodniosłowiańskich do samodzielnego rozwoju” – można przeczytać w deklaracji. Ilość uczestników mityngu organizatorzy ocenili na dwa tysiące, milicja na niemal tysiąc.

17 marca 1991 roku w ośmiu spośród piętnastu istniejących wtedy republik ZSRS przeprowadzono referendum dotyczące jego „zachowania” jako „odnowionej federacji”. Podczas głosowania około 70% Ukraińców wyraziło poparcie dla programu modernizacji Związku Sowieckiego.

Źródło: zaxid.net

Za: Portal Arkana | http://www.portal.arcana.pl/Na-krymie-wyrazono-zal-z-powodu-rozpadu-zwiazku-sowieckiego,1006.html?utm_source=atom&utm_medium=atom&utm_campaign=atom

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content