Na Krymie wyrażono żal z powodu rozpadu Związku Sowieckiego

Aktualizacja: 2011-03-22 11:06 am

Aktywiści sił polityczno-społecznych, które żałują rozpadu Związku Sowieckiego, przeprowadzili mityng z okazji 20-rocznicy rozpisania referendum dotyczącego zachowania ZSRS.

W imprezie wzięli udział zwolennicy Progresywnej Socjalistycznej Partii Ukrainy, Komunistycznej Partii Chłopów i Robotników, partii „Ruś Kijowska” oraz organizacji „Rosyjski wiec”. Mityng odbył się w cieniu czerwonych sztandarów i haseł wznoszonych na cześć ZSRS i przeciwko USA. Uczestnicy wydarzeń ogłosili stworzenie rady koordynacyjnej o nazwie zrzeszającej liderów powyższych organizacji. Celem „ Sojuszniczego Wiecu” ma być „zjednoczenie i koordynacja wysiłków społeczno-politycznych sił, które popierają jedność cywilizacji wschodniosłowiańskiej i bronią prawa narodów wschodniosłowiańskich do samodzielnego rozwoju” – można przeczytać w deklaracji. Ilość uczestników mityngu organizatorzy ocenili na dwa tysiące, milicja na niemal tysiąc.

17 marca 1991 roku w ośmiu spośród piętnastu istniejących wtedy republik ZSRS przeprowadzono referendum dotyczące jego „zachowania” jako „odnowionej federacji”. Podczas głosowania około 70% Ukraińców wyraziło poparcie dla programu modernizacji Związku Sowieckiego.

Źródło: zaxid.net

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=35001 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]