Jarosław: Bandera i Szuchewycz odpowiedzialni za ludobójstwo

Aktualizacja: 2011-03-21 9:40 pm

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła dziś jednogłośnie rezolucję do Rady Rejonu Jaworowskiego w sprawie uhonorowania przez nią Stepana Bandery i Romana Szuchewycza.

Treść rezolucji:

Rezolucja Rady Powiatu Jarosławskiego

do Rady Rejonu Jaworowskiego

w sprawie uhonorowania przez nią Stepana Bandery i Romana Szuchewycza

przyjęta w dniu 21 marca 2011 r.

Radni Powiatu Jarosławskiego z oburzeniem i przykrością przyjęli wiadomość o nadaniu tytułu Honorowego Bohatera Ziemi Jaworowskiej Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi w dniu 16 lutego 2011 r.

Ta uchwała kładzie się cieniem na dotychczasowej współpracy i partnerstwie naszych powiatów.

Stepan Bandera i Roman Szuchewycz to twórcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii OUN-UPA, reprezentują również ideologię nacjonalistyczno – faszystowską. Są odpowiedzialni za ludobójstwo ludności polskiej na Kresach Wschodnich jak również innych narodowości żyjących na tych ziemiach.

Wierzymy, że w imię poszanowania prawdy historycznej i zachowania stosunków dobrosąsiedzkich, Radni podejmą kroki w kierunku wycofania się ze swej uchwały. Utrzymanie jej w mocy, a co za tym idzie akceptacja ideologii, która usprawiedliwia ludobójstwo spowoduje zamrożenie naszej współpracy aż do rozwiązania umowy o partnerstwie pomiędzy naszymi powiatami.

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Szczybyło

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=34967 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]