Aktualizacja strony została wstrzymana

Krzyż pozostanie we włoskich szkołach

Włochy wygrały przed strasburskim Trybunałem, który rozpatrywał ich odwołanie od poprzedniego orzeczenia, sprzeciwiającego się obecności krzyży w szkołach.

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 15 głosami za i przy 2 głosach sprzeciwu ostatecznie uznała, że wieszanie krzyży w szkołach nie stanowi naruszenia prawa do wolności ani nie jest elementem indoktrynacji”.

Wyrok został wydany po odwołaniu włoskiego rządu – wspieranego przez Watykan – od orzeczenia z listopada 2009 roku, w którym sędziowie ze Strasburga stwierdzili, że wieszanie krzyży w klasach szkolnych to naruszenie „prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” oraz „wolności religijnej uczniów”.

Włoska minister oświaty Mariastella Gelmini podkreśliła, że „Krzyż stanowi syntezę wartości chrześcijaństwa, zasad, na których opiera się kultura europejska i sama cywilizacja zachodnia: poszanowania dla godności osoby ludzkiej i jej wartości. To zatem symbol, który łączy, a nie dzieli, a jego obecność, także w klasach szkolnych, nie stanowi zagrożenia ani dla świeckości państwa, ani dla wolności religijnej”.

Za: niezalena.pl | http://niezalezna.pl/7824-krzyz-pozostanie-we-wloskich-szkolach |Krzyż pozostanie we włoskich szkołach