13 maja – święto Matki Bożej Fatimskiej

Aktualizacja: 2006-05-13 12:00 am

13 maja 1917 roku po raz pierwszy ukazała się Matka Boża trojgu portugalskim pastuszkom na polach niedaleko Fatimy.

“Matka Boża objawiając się trojgu dzieciom w Fatimie powiedziała, że Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować Matka Najświętsza obiecała zbawienie. Poprzez to nabożeństwo mogą się oni przyczynić do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Bożą katastrof cywilizacyjnych. Nabożeństwo to uzyskało aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie.” – pisze na swej stronie propagującej fatimskie Objawienia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi (http://www.fatima.pl/nabozenstwa.php3)

Niestety, mimo uzyskania aprobaty kościelnej, Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca rozwija się wolno. Równie wolno rozbrzemiewa sama wieść o Fatimie. Mimo, iż od pierwszego objawienia minęło już 89 lat, wielu katolików nie słyszało nawet o Fatimie, nie mówiąc już o Przesłaniu Fatimskim, a tym bardziej nie oddają się Jej wezwaniom. Dzieje się to nie tylko w wyniku zeświecczenia społeczeństw oddalających się od Kościoła, ale również w wyniku ambiwalentego stosunku hierarchii kościelnej, w tym ambiwalentego – jeśli nawet nie wrogiego – stosunku niektórych posoborowych Papieży do Fatimy. Również deklarujący się jako całkowicie oddany Maryi (Totus Tuus), papież Jan Paweł II nie należał niestety do tych, którzy przełamali milczenie wobec koniecznego warunku ustanowienia prawdziwego pokoju na świecie: dokonania konsekracji Rosji przez Papieża. Wręcz przeciwnie: to właśnie Jan Paweł II, a szczególnie przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, kard. Józef Ratzinger, czyli dzisiejszy papież Benedykt XVI, byli tymi, którzy 26 czerwca 2000 roku dokonali publicznego pogrzebania Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, zsyłając ją do lamusa historii.

W tym świątecznym Maryjnym dniu, polecamy gorące modlitwy w intencjach Papieża, aby wysłuchał wreszcie wołania Matki Bożej Fatimskiej. Obok modlitw, polecamy lekturę tekstów, szczególnie tych, które w niezmienny sposób wyrażają swoje przywiązanie do Przesłania Maryjnego.

W chwili obecnej, największy apostolat Matki Bożej Fatimskiej na świecie prowadzi ojciec Nicholas Gruener w Kanadzie. Polecamy stronę internetową tego Apostolatu, głoszącego nieskażoną i niezakłamaną historię Matki Bożej Fatimskiej (adres internetowy: http://www.fatima.org/). Polecamy też prowadzone przez Apostolat Radio Fatima, nadające w Internecie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Szczególnie wartościowe jest archiwum dźwiękowe Radia Fatima.

 


Czytaj również:

FATIMA – Aktualność przesłania i konsekwencje niesubordynacji

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=348 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]