Aktualizacja strony została wstrzymana

W. Brytania: naukowcy chcą manipulować genomem ludzkim

Brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu Newcastle opracowali nową metodę zapłodnienia in vitro „three-parent IVF”, która czeka na akceptację Urzędu ds. Płodności i Embriologii Człowieka. Mają nadzieję, że po zaakceptowaniu jej przez rządową agendę oraz wprowadzeniu „niezbędnych zmian w prawie”, nowa metoda będzie mogła być praktykowana już za rok.

Budząca ogromne kontrowersje metoda wykorzystuje techniki klonowania, które mają umożliwić zamianę DNA, uszkodzonego podczas procesu zapłodnienia, co w teorii ma zapobiegać rozwinięciu się niektórych chorób serca, wątroby i mózgu u nowo „stworzonego” dziecka. Metoda ta wykorzystuje komórki rozrodcze „prawdziwych” rodziców, jak również DNA od innej matki.

Zdaniem naukowców, powstałe w ten sposób dziecko będzie dziedziczyć 98 procent DNA „prawdziwych” rodziców, a resztę DNA od innej matki.

Do opracowania tej metody naukowcy wykorzystali techniki, stosowane przy klonowaniu owcy Dolly w 1996 r. – Dziecko urodzone w wyniku tej metody miałoby prawidłowo funkcjonujące mitochondria od innej kobiety – tłumaczy główny autor eksperymentu, profesor Doug Turnbull – ale pod każdym innym względem dostanie wszystkie informacje genetyczne od ojca i matki.

– Jako lekarze mamy obowiązek leczyć choroby i w miarę możliwości im zapobiegać
– wyjaśnia profesor Alison Murdoch, szef Wydziału Medycyny Rozrodu Uniwersytetu w Newcastle. – Jeśli zaś na niektóre choroby nie ma lekarstwa, konieczne wręcz staje się opracowanie nowych standardów leczenia. Oczywiście nie zawsze terapia taka jest wolna od ryzyka, ale jeśli istnieje ryzyko, to lekarze powinni je móc omówić z pacjentem – dodaje.

Minister zdrowia zwrócił się już do odpowiedniego urzędu z prośbą o zapoznanie się z nową metodą i wydanie stosownego oświadczenia, oceniając ją pod kątem „skuteczności i bezpieczeństwa”. Metoda „three parents IVF” jest niezgodna z prawem brytyjskim.

Badanie może potrwać rok. Rzeczniczka ministerstwa zapowiedziała, że jeśli okaże się, iż metoda jest bezpieczna i skuteczna, wówczas będzie można się zastanawiać nad stosowną zmianą prawa.

Krytycy podkreślają, że nowa metoda ma „tworzyć dzieci-cud”, niszcząc wiele embrionów ludzkich.

Dr David King, dyrektor Human Genetics Alert, powiedział gazecie „The Daily Mail”, że lekarze przekroczyli wszelkie granice, posuwając się do manipulowania genetyką ludzką, za pomocą metody „three parents” – Do tej pory istniała zgoda co do tego, że nie należy manipulować ludzkim DNA w ten sposób – mówił.

– Niemal każda komórka w ciele dziecka zostanie zmieniona. Jeśli będzie to dziewczynka, to te zmiany zostaną przekazane wszystkim jej potomkom. Pierwsze dzieci poczęte przy użyciu tej techniki będą dziećmi eksperymentalnymi. – tłumaczy.

Istnieją również obawy o długotrwałe komplikacje zdrowotne dzieci poczętych w wyniku nowej techniki IVF. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach pokazały, że dzieci poczęte za pomocą metody in vitro cierpią na różne schorzenia prawie dwukrotnie częściej niż dzieci poczęte naturalnie.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6839,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content