Przywódca OUN Stepan Bandera został Honorowym Obywatelem miasta Brody. Decyzję tę podjęto podczas posiedzenia rady miasta

Z powyższą inicjatywą wystąpiła frakcja „WZ Swoboda”. Podczas posiedzenia rady miasta podjęto także decyzję o wydzieleniu z budżetu środków na wypłatę zapomóg dla weteranów OUN-UPA. Wcześniej Stepan Bandera został Honorowym Obywatelem Lwowa, Iwano-Frankowska, Tarnopola, Łucka i Czerwonohradu i Truskawca.

27 lutego 2011 r. przewodnicząca brodskiej rady rejonowej Ołha Szajdulina wzięła udział w zorganizowanych przez WZ Swoboda obchodach „pamięci Ukraińców, którzy zginęli w latach 1943-1944 z rąk radzieckich partyzantów i polskich bojowników w okolicach dawnej wsi Huta Pieniacka”. Impreza ta stanowiła odpowiedź na uroczystości upamiętnienia zagłady Huty Pieniackiej.

Źródło: zaxid.net

Za: Portal Arcana | http://www.portal.arcana.pl/Bandera-honorowym-obywatelem-brodow,891.html#post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content