Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: ponad 60 proc. ciąż nastolatek z Ontario kończy się aborcją

Raport, sporządzony przez Ontario Women’s Health Evidence-Based Report (POWER) we współpracy z rządem, wykazał, że w 2007 r. na każde 100 urodzonych dzieci przez nastolatki w wieku od 15 do 19 lat, przypadało 159 aborcji. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku kobiet w wieku pomiędzy 30. a 34. rokiem życia, gdzie na każde 100 urodzeń przypadało 37 aborcji.

Raport POWER zwrócił uwagę na fakt, że oficjalne dane dot. liczby aborcji w kraju – publikowane przez Therapeutic Abortion Survey – nie są do końca miarodajne, gdyż opierają się na dobrowolnych sprawozdaniach szpitali i mniejszych klinik. Dane POWER są bardziej wiarygodne, bo opierają się na sprawozdaniach dot. faktycznie wypłacanych przez ministerstwo zdrowia świadczeń z tytułu opieki nad pacjentami. 

Według oficjalnych statystyk w 2007 r. tylko w prowincji Ontario dokonano 32 351 aborcji. Tymczasem według danych POWER musiało ich być przynajmniej 51 tys. Zdaniem szefowej organizacji LifeCanada, Anastasi Bowles, dobrze się stało, że ktoś zwrócił uwagę na niedoszacowanie oficjalnych danych w tym względzie. 

Z badań POWER wynika, że 40 proc. kobiet, które zdecydowały się na uśmiercenie swoich dzieci w szpitalu, już wcześniej dokonało aborcji. W Ontario prawie co piąta nastolatka w wieku od 15 do 19 lat miała przynajmniej jedną aborcję.

Na aborcję dwukrotnie bardziej narażone są kobiety gorzej sytuowane. Dzieci można było uśmiercić legalnie w 35 ze 114 szpitali i mniejszych przychodni w Ontario. 93 proc „zabiegów aborcyjnych” dokonywano przed ukończeniem 16 tygodni ciąży. Według wyliczeń Bowles, ponad 4 tys. aborcji musiało odbyć się po 16. tygodniu ciąży.

W 2006 r. oficjalne statystyki mówiły o 91 377 aborcjach w kraju. Nie uwzględniały one jednak danych z Brytyjskiej Kolumbii, Nowego Brunszwiku i Manitoby.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6786,2,0,1,I,informacje.html