Kanadyjscy psychiatrzy: „Pedofilia to taka sama orientacja jak hetero-i homoseksualizm”

„Pedofile nie są zwykłymi ludźmi, którzy popełniają od czasu do czasu niewielkie wykroczenie. Są to raczej osoby zmagające się z czymś w rodzaju orientacji seksualnej, tak jak ktoś zmaga się z heteroseksualizmem, albo nawet z homoseksualizmem” – mówił przed kanadyjską komisją parlamentarną psychiatra dr Van Gijseghem, występujący w roli eksperta. Parlament kanadyjski właśnie pracuje nad projektem ustawy, która miałaby zaostrzyć kary dla pedofilów.

– Prawdziwi pedofile mają szczególny pociąg do dzieci. Pociąg ten jest tym samym, co orientacja seksualna. Nie można zmienić orientacji seksualnej tych osób. Mogą one jednak pozostać abstynentami – stwierdził dr Gijseghem. Zapytany przez jednego z parlamentarzystów: – Czy zatem pedofilię można porównać do homoseksualizmu? Ekspert odpowiedział, że „tak”. Dodał, że można ją nawet porównać do heteroseksualizmu. Podał przykład: – Jeśli żyłby pan w społeczeństwie, w którym heteroseksualność byłaby napiętnowana lub zakazana, i kazano by panu udać się na terapię, by zmienić swoją orientację seksualną, prawdopodobnie stwierdziłby pan, że to głupota. Innym słowy, nie zaakceptowałby pan tego wszystkiego. Odwołuje się do tej analogii, by pokazać, że tak naprawdę pedofile nie mogą zmienić swojej tożsamości seksualnej.

Inny ekspert, dr Vermon Quinsey z Queen University potwierdził to, co powiedział jego kolega. – Nie ma dowodów na to, że da się zmienić pedofila, stosując jakieś terapie – stwierdził.

Psychiatrzy, występujący w roli ekspertów przed kanadyjską komisją parlamentarną potraktowali pedofilię nie jako zboczenie, lecz rodzaj „orientacji seksualnej”, której nie da się zmienić. Na tej podstawie zalegalizowano w niektórych państwach homoseksualizm. Naturalną konsekwencją takiego toku myślenia będzie legalizacja wszystkich innych odchyleń seksualnych np. nekrofilii.

Źródło: waright.com, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl: A więc, jeśli już w ramach niemal powszechnie obowiązującej dyktatury relatywizmu podważono prawo naturalne i moralność w dziedzinie seksualnej, należy się spodziewać, że także pedofilia i inne zboczenia zostaną podciągnięte pod pozornie neutralna kategorię orientacji. A piętnowani będą już tylko ci, którzy głoszą ważność Dekalogu i prawa naturalnego. Ufajmy, że Pan Bóg jak najszybciej upomni się o swe prawa.

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6771,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content