List Kongresu Polonii Amerykańskiej do władz Litwy

Dnia 4 marca Kongres Polonii Amerykańskiej, największej organizacji polonijnej na świecie, zrzeszającej około dziesięciu milionów osób polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wystosował do władz Litwy list w obronie praw litewskich Polaków. Treść listu zamieszczamy poniżej, wersję oryginalną w języku angielskim podajemy w załączniku.

4 marca 2011 roku

Kongres Polonii Amerykańskiej

Jej Ekscelencja Prezydent Litwy
Dalia GrybauskaitÄ—

Szanowna Pani Prezydent

Kongres Polonii Amerykańskiej, organizacja zrzeszająca i reprezentująca ponad 10 milionów osób w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Polaków lub osób polskiego pochodzenia, protestuje przeciwko dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej Republikę Litewską.

Chcemy zauważyć, że etniczni Polacy w Waszym kraju nie są imigrantami, którzy wybrali ten kraj do zamieszkania, ale są to Polacy, których przodkowie mieszkali tutaj od pokoleń.

16 lutego 2011 roku Minister Spraw Zagranicznych Litwy Audronius Ažubalis, obecnie zajmujący stanowisko przewodniczącego w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), oświadczył Komitetowi Komisji Helsińskiej przy Kongresie USA: „Litwa  zdaje sobie sprawę z ogromu zadań, którym musi sprostać w tym roku. Jako przewodniczący OBWE zamierzam skupić moją uwagę na kluczowych zadaniach, które będę systematycznie wdrażać. Naszym głównym zadaniem jest: rejestrowanie postępu w rozwiązywaniu długotrwałych konfliktów, zwiększenie zaangażowania w przestrzeganiu wolności mediów, promowanie tolerancji poprzez edukację na obszarach OBWE w celu wyeliminowania nienawiści i dyskryminacji…”.

Jednakże poczynania litewskiego rządu przeczą tym słowom. Przejawia on dyskryminację polskiej mniejszości narodowej, w szczególności przez:

– eliminację edukacji w języku polskim i zamykanie szkół z polskim językiem nauczania, które istniały na terenach Litwy od wieków. Odtąd język polski w nauczaniu będzie zastępowany językiem litewskim;

– wbrew przyjętym normom i ustawom Unii Europejskiej dwujęzyczne tabliczki informacyjne są zabronione, nawet w okolicach, gdzie ponad 80% ludności mówi w innym języku niż litewski. Za zamieszczanie takich znaków są wyznaczane wysokie kary pieniężne;

– członkom polskiej mniejszości narodowej odmawia się prawa do zapisu imion i nazwisk w formie oryginalnej, która była przekazywana od pokoleń. Obecnie musi być ona zgodna z zapisem reglamentowanym przez rząd.

Należy zauważyć, że próba gwałtownej i przymusowej asymilacji polskiego społeczeństwa na Litwie znacznie się wzmocniła po przystąpieniu kraju do NATO i Unii Europejskiej, a jest to niezgodne z dyrektywami antydyskryminacyjnymi, które są zasadnicze dla tych organizacji.

Kongres Polonii Amerykańskiej wzywa zatem rząd Litwy do przestrzegania praw i zaprzestania działań dyskryminujących polską mniejszość narodową na Litwie.

Z poważaniem,
Prezes Frank J. Spula

Adresaci:
J. E. Dalia GrybauskaitÄ—, Prezydent Republiki Litewskiej
Sz. P. Andrius Kubilius, Prezes Rady Ministrów Republiki Litewskiej
Sz. P. Irena DegutienÄ—, Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej
Sz. P. Valentinas Stundys, Przewodniczący Komitetu Oświaty i Nauki w Sejmie Republiki Litewskiej
Sz. P. Audronius Ažubalis, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej
Sz. P. Gintaras Steponavičius, Minister Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej

Do wiadomości:
Sz. P. Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Sz. P. Hilary Rodman Clinton, Sekretarz Stanu USA
Sz. P. Christopher H. Smith, Przewodniczący Komisji Helsińskiej przy Kongresie USA
Sz. P. Benjamin L. Cardin, Zastępca Przewodniczącego Komisji Helsińskiej przy Kongresie USA

 

 

Za: Wilnoteka | http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/list-kongresu-polonii-amerykanskiej-do-wladz-litwy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content