Profanacja Matki Bożej przez gejów

Aktualizacja: 2011-03-7 12:38 pm

Korespondencja z Warszawy. Jak widać odważna interwencja Czytelnika odniosła skutek.

Wielebny Księże,

Przechodzę codziennie skrzyżowaniem Nowego Świata i Świętokrzyskiej w Warszawie. W dniu dzisiejszym w rozmowie z właścicielem (szefem, dyrektorem?) klubu – kawiarni Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, ul. Nowy Świat 63, (która jest – jak wskazuje to tęczowa flaga na drzwiach wejściowych – klubem gejowskim) zwróciłem uwagę, że wystawiona na widok publiczny w oknie kawiarni postać Matki Bożej czytającej książkę obraża moje uczucia religijne i poprosiłem młodego człowieka kierującego tą kawiarnią aby usunął ten prowokacyjny element wystawy. Jest to bowiem agresja skierowana bezpośrednio w kierunku osób przypadkowo tamtędy przechodzących, nie mających z propagandą antychrześcijańską niczego wspólnego. Większość przechodniów jest katolikami.

Chłopak polemizował ze mną, że Maryja jest symbolem zdesakralizowanym, tak jak krzyż, o czym – jak stwierdził – świadczą przepychanki pod Pałacem Prezydenckim (być może chodziło mu o krzyż z puszek po piwie). Odpowiedziałem, że jeżeli jest katolikiem to winien usunąć tę wystawę. Odpowiedział że nie jest człowiekiem wierzącym. W takim razie powiedziałem mu, że gdyby zamieścił tam figurę proroka Mahometa w jakimś drwiącym układzie, to muzułmanie ucięli by mu za to łeb i że jedynie chrześcijańskiej tolerancji zawdzięcza to, że może sobie drwić z chrześcijan i z ich symboli religijnych. Powiedziałem mu, że jeżeli jesteśmy jeszcze jednym narodem, to przez wzgląd na to winien usunąć Maryje z wystawy. Odmówił.

W tej sytuacji oświadczyłem, że złożę skargę w Urzędzie Miasta Stołecznego, gdzie ta kawiarnia jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Czy w ocenie Księdza to właściwy adres na skargę czy też należałoby sprawę skierować gdzie indziej.

Szczęść Boże

Kazimierz, Warszawa 28 lutego 2011

 

Wielebny Księże,

Nie wiem czy wskutek jedynie mojej interwencji czy też może dzięki innym zaalarmowanym ludziom, w dniu dzisiejszym w oknie klubu Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, ul. Nowy Świat 63, nie było już ekspozycji przedstawiającej dwie figury Matki Bożej trzymające w rozpostartych ramionach otwarte książki. Oznacza to, że warto się takimi sprawami interesować i odważnie bronić swoich przekonań.

Rzekomo przedmiotowy lokal jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy, które Miasto jedynie użyczyło obecnemu najemcy. Ponoć Miasto st. Warszawa finansuje działalność organizacji gejowskich w ramach programu walki z „nietolerancją” i „homofobią”. Jak zaś w praktyce wygląda wyrównywanie szans społecznych owych rzekomo dyskryminowanych grup, można ocenić m.in. na podstawie opisu zdarzenia z mojego wczorajszego maila.

Dobrze by było, gdyby środki publiczne wydatkowane były zgodnie z interesem narodowym, a nie grupowym i na cele naprawdę szczytne.  Naprawdę warto o to zabiegać.

Jeszcze raz pozdrawiam

Kazimierz, Warszawa 5 marca 2011

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego -- [Org. tytuł: « Profanacja Matki Bożej przez gejów»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=34085 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]