Narzędzie przyszłego państwa policyjnego: Pomiar aktywności mózgu w korelacji do uczucia nienawiści

Aktualizacja: 2008-11-24 10:04 am

Wprowadzane przez legislatury wielu krajów różnego rodzaju penalizacje tzw. aktów nienawiści, uzyskują wsparcie również ze strony środowisk naukowych. Oto profesorowie Semir Zeki i John Romaya z laboratorium neurobiologii University College London, przedstawili opracowanie w piśmie Plos One, twierdząc że “nienawiść aktywizuje i deaktywizuje niektóre rejony w mózgu, pokazując iż nienawiść tworzy unikalny rozkład aktywności mózgu, w niektórych częściach nakładając się na te rejony, które są aktywowane przez uczucia miłości.”

Naukowcy, dążąc do uzyskania sławy, wsparcia finansowego czy też z potrzeba samourzeczywistnienia, często roztaczają szerokie wizje opierając się jedynie na znikomej próbce badań. Tak i w tym przypadku, rozgłoszone wyniki badań przeprowadzone były na zaledwie 17 osobach. Poddano je eksperymentowi pomiaru skanowania mózgu w czasie pokazywania zdjęć różnych osób. Opierając się na tych badaniach, naukowcy twierdzą, że oglądanie zdjęć osób, których się nienawidzi zwiększa aktywność niektórych obszarów mózgu. Po czysto technicznym wyjaśnieniu jakie to obszary są szczególnie uaktywnione, padają jednak słowa wróżące iście orwellowską przyszłość.

“Aktywność tych struktur w odpowiedzi na oglądanie twarzy osoby której się nienawidzi, jest proporcjonalna do deklarowanej intensywności nienawiści, zatem pozwala na obiektywne określenie subiektywnego stanu nienawiści. To odkrycie może mieć implikacje prawne, na przykład w przypadkach kryminalnych.” Twierdzi się dalej, że “W krajach, gdzie podejrzani nie mają prawa do prywatności ani do prawa do zachowania milczenia, skanowanie mózgu może być użyte do określenia czy podejrzany zabójca nienawidził ofiarę i w jakim stopniu jej nienawidził.”

Można sobie zatem łatwo wyobrazić sytuację, w której oponenci jakiegoś reżimu (czy też systemu określanego mianem “demokracji”), będą mieli narzędzie do pseudonaukowej weryfikacji swoich politycznych przeciwników, poprzez pomiar aktywności mózgu w czasie pokazywania zdjęcia np. przywódcy państwa.


Na podstawie: FuturePunditTags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=3390 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]