Chicago: Homoseksualiści ponad prawem

Aktualizacja: 2011-02-28 11:17 am

13 lutego br. grupa aktywistów homoseksualnych zakłóciła Mszę św., odprawianą w katedrze p.w. Świętego Imienia w Chicago. Pederaści protestowali przeciw „bigotom katolickim i kard. Francisowi George’owi”, broniącemu tradycyjnego małżeństwa. Wobec tych wydarzeń skandalicznie zachowała się Rada Miejska. Urzędnicy zabronili interweniować policji i zapowiedzieli, że uczestnicy nielegalnego protestu nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Już na początku Mszy św. aktywiści z The Gay Liberation Network zaczęli głośno skandować swoje hasła, głównie obelgi pod adresem kard. Francisa Georgea, który ostatnio bronił małżeństwa jako związku mężczyzny z kobietą.

Kardynał, który nie uczestniczył w oprotestowanej Mszy św., podkreślił, że „katolicy niezależnie od doniosłości kwestii małżeństwa, wywołującej ogromne emocje po obu stronach sporu, powinni modlić się w spokoju, bez obawy o prześladowania”.

Nagranie video, prezentujące homoseksualistów z tęczową flagą i banerami, wzywającymi do aktów nienawiści wobec „katolickich bigotów” oraz kard. Francisa George’a, przedstawiła na swojej stronie internetowej National for Marriage Organization (NOM). Pederaści wzywali rząd do zerwania współpracy z katolickimi organizacjami charytatywnymi. Według świadków zdarzenia, celebrującego Mszę św. kapłana prawie pobito.

Mimo że zakłócanie uroczystości religijnych odprawianych w świątyniach jest zabronione, Rada Miejska podjęła decyzję, że w tym wypadku policja nie będzie egzekwowała prawa. Oburzeni są tym katolicy.

Gay Liberation Network nie stoi ponad prawem. Jeśli władze miasta uważają, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją, albo go powinny odwołać, albo zwrócić się do sądu, by zezwolił na jego wyegzekwowanie. Zamiast tego, doszło do niedopuszczalnego pogwałcenia prawa katolików do pokojowego uczestniczenia w nabożeństwie – mówił prezes NOM, Brian Brown.

Jeff Field, rzecznik Ligii Katolickiej, wypowiadając się na temat zachowania władz miejskich, powiedział, że jest ono co najmniej rozczarowujące. – Każdy ma prawo do praktykowania swojej religii. Tymczasem odmowa tego prawa dla katolików przez Radę Miejską, jest co najmniej rozczarowująca – stwierdził. Rzecznik zauważył, że władze nigdy w ten sposób nie zachowałyby się względem żydów ortodoksyjnych i muzułmanów.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl: Niech to wstrząsające wydarzenie z Chicago będzie ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy do tej pory nie widzą jak skrajnie radykalne jest pro-homoseksualne lobby. Wielką naiwnością jest postrzeganie pro-homoseksualnych aktywistów jako „wrażliwych zwolenników tolerancji”.
Także w Polsce już dwukrotnie (w 2008 i 2009 r.) pro-homoseksualni aktywiści próbowali urządzić swój happening w Wawelskiej Katedrze, na szczęście sprzeciw opinii publicznej oraz gospodarzy Katedry uniemożliwiły skandal. Fakty takie jak te z Chicago, czy opisywane w mediach niedawno w Holandii, pokazują, że homoseksualiści w swoich skandalicznych prowokacjach pozostają bezkarni, zaś katolików pozostawia się bez przysługującej im ochrony ze strony państwa i prawa. Czyż nie wygląda to na świadomą akcję zepchnięcia chrześcijan na margines życia publicznego i prześladowania?

KOMENTARZ BIBUŁY: Po raz kolejny musimy sprostować portal PiotrSkarga.pl w zakresie stosowanej terminologii: w języku polskim  “pederastia” to określenie na akty homoseksualne dorosłych mężczyzn z młodzieńcami do około 20 lat. W związku z powyższym, zmieniliśmy tytuł stosując szersze pojęcie “homoseksualiści”, bowiem nie sądzimy że portal źródłowy posiada dokładniejsze dane dotyczące preferencji uczestników tych haniebnych zajść. Uważamy, że należy trzymać się prawidłowej terminologii, nawet w popularnym przekazie dziennikarskim.

Za: PiotrSkarga.pl -- [Org. tytuł: « Chicago: pederaści ponad prawem»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=33532 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]