Wystąpienie w sprawie definicji małżeństwa

Aktualizacja: 2011-02-24 12:24 pm

Wystąpienie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Źycia (PFROŹ) skierowane do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie definicji małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zmiany w tej ustawie są rozpatrywane podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia nadesłany do naszej redakcji [wiara.pl].

Warszawa 24.02.2011r.

Pan
Stanisław Piotrowicz
Przewodniczący
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

Szanowny Panie Przewodniczący!

W związku z opiniowaniem przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przyjętego przez Sejm RP projektu ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, pragniemy zaapelować o uzupełnienie jego treści o jednoznaczny przepis definiujący małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, który wyłączy zastosowanie prawa obcego, instytucjonalizującego związki poligamiczne lub związki osób tej samej płci.

Dodanie przepisu wyrażającego tzw. szczegółową klauzulę porządku publicznego w zakresie prawa małżeńskiego, rodzinnego i opiekuńczego jest konieczne dla ochrony podstawowych zasad polskiego porządku prawnego. Nie dostrzegamy powodów, aby kwestie prawa małżeńskiego, rodzinnego i opiekuńczego traktować jako mniej ważne niż kwestie ubezwłasnowolnienia czy uznania za zmarłego i stwierdzenia zgonu. Kwestie te, z uwagi na ich zasadniczy charakter są słusznie regulowane szczególnymi przepisami, które wyłączają wprost zastosowanie prawa obcego niezależnie od przepisów konstytucyjnych (art. 13 ust. 2 – sprawy ubezwłasnowolnienia; art. 14 ust. 2 – uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu).

W opinii prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego (Uniwersytet Jagielloński) zleconej przez Biuro Analiz Sejmowych jej Autor stwierdza jednoznacznie:

„Ustawodawca polski nie może jednak ignorować tego, że prawa innych państw normują takie związki, tym bardziej, że prawa te dopuszczają stosowanie takiej regulacji nie tylko do związków łączących osoby mające obywatelstwo danego państwa. Problem powinien być przede wszystkim unormowany w przepisach prawa prywatnego międzynarodowego w sposób gwarantujący ich zgodność z unormowaniem przewidzianym w art. 18 Konstytucji.”

„Z tych względów dla zapewnienia zgodności projektu z normą wyrażoną w art. 18 Konstytucji RP, rozumianą jako zakaz instytucjonalizacji związków osób tej samej płci także przez stosowanie w Polsce przepisów zagranicznych regulujących takie związki, uzasadnione jest dodanie do niego przepisu wyrażającego tzw. szczegółową klauzulę porządku publicznego, skierowaną przeciwko przepisom instytucjonalizującym związki osób tej samej płci.”

Z wyrazami szacunku
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Źycia

dr Paweł Wosicki

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=33263 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]