Komisja Europejska: decyzja w sprawie Pileckiego odroczona

Aktualizacja: 2011-02-16 10:23 am

Komisja Europejska w udzielonej odpowiedzi na pytanie pisemne europosła Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Poręby uchyliła się od zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem imienia Rotmistrza Pileckiego. W swoim oświadczeniu komisarz Viviane Reding napisała:

„Komisja przedstawi sprawozdanie dotyczące pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w odpowiedzi na wniosek Rady, kiedy przyjęta zostanie decyzja ramowa 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawno- karnych. Sprawozdanie to będzie podstawą do dyskusji na temat potencjalnych nowych inicjatyw w tym obszarze na poziomie całej UE”.

Jednocześnie Komisja doceniła inicjatywę podjętą przez posłów PiS i Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a zapoczątkowaną przez Fundację Paradis Judeorum, mającą na celu zwiększenie wiedzy wśród społeczeństwa na temat zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne.

Tomasz Poręba od kilkunastu miesięcy zabiega o ustanowienie Europejskiego Dnia upamiętniającego bohaterów walki z totaliaryzmem. Najpierw w Parlamencie Europejskim, a teraz w Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z wcześniejszą decyzją Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego, to do Komisji Europejskiej należy inicjatywa ustawodawcza w sprawie ustanawiania nowych dni świątecznych o charakterze ogólnoeuropejskim.

Jestem bardzo zawiedziony, że komisarz Reding w swojej odpowiedzi uchyliła się od zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie propozycji ustanowienia święta bohaterów walki z totalitaryzmem. Jest to sygnał, że sprawa Rotmistrza Pileckiego jest niewygodna dla instytucji europejskich, próbujących przerzucać ją między sobą i unikających podjęcia decyzji w sprawie święta, które nie powinno przecież budzić żadnych kontrowersji. W tej sytuacji będę domagał się od Komisji odpowiedzi, kiedy dokładnie przyjmie swoje sprawozdanie, a po jego opublikowaniu zwrócę się z ponownym wnioskiem o ustanowienie Europejskiego Dnia upamiętniającego bohaterów walki z totaliaryzmem” – powiedział poseł Poręba.

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=32662 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]