„Tydzień Kultury Izraela” w Empikach

W dniach od 23 lutego do 8 marca 2011 roku odbędzie się w największych salonach Empiku w Polsce „Tydzień Kultury Izraela”, który zbiegnie się w czasie z „historycznym spotkaniem” rządów Izraela i Polski w Jerozolimie – donosi „Portal Społeczności Żydowskiej”.

„W 16 największych salonach Empik w głównych miastach Polski (Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Szczecin, Katowice) izraelskie książki wydane po polsku będą zgromadzone w jednym miejscu. Klienci Empiku będą mogli również w tych dniach znaleźć broszury poświęcone kulturze izraelskiej, a do kupionej książki otrzymają chorągiewkę Izraela.” – donosi portal żydowski.

Niezmiernie interesującym faktem, który można interpretować w różny sposób,  jest zupełny brak jakiejkolwiek informacji na ten temat w innych serwisach informacyjnych, w tym i na stronach Empiku, a program wydaje się być dobrze przygotowany, tym bardziej, że jest sponsorowany przez Ambasadę Izraela w Warszawie.

Historia dzisiejszego EMPiK-u

Na bazie działającego w PRL-u Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, w 1991 roku w tajemnicznych okolicznościach dwóch tajemniczych osobników (Janusz Romanowski i Yaron Bruckner) oraz nijaki Jacek Dębski, działający z ramienia państwowej firmy RSW Prasa-Książka-Ruch, powołali Spółkę EMPiK, której w trzy lata później Skarb Państwa pozbył się na rzecz koncernu holenderskiego Eastbridge N.V.

Pozbycie się licznych lokali EMPiK-u, sieci dystrybucyjnej i całego dorobku kilkudziesięciu lat wszystkich Polaków pracujących w Polsce Ludowej, jest kolejnym przykładem złodziejskiego okresu tzw. transformacji ustrojowej, czyli koncepcji żydowskiego globalisty George’a Sorosa, wcielanej w Polsce przez tow. Balcerowicza.

Globalny koncern Eastbridge, który jest własnością Yarona Brucknera, operuje w 35 krajach światta, zatrudniając około 6500 pracowników. W 2009 roku EMPIK posiadał 134 salony w Polsce i 23 sklepy na Ukrainie.

Rodzina Brucknerów operuje od kilkudziesięciu lat na obszarze Europy Wschodniej. Yaron Bruckner firmę przejął po ojcu, który już w latach 1950. prowadził szeroki handel z Polską i innymi krajami bloku wschodniego. Bruckner-syn określany przez finansowe źródła jako „ważny gracz na polskim rynku nieruchomości”, na początku XXI wieku handlował nieruchomościami w Polsce na prawie 2 miliardy dolarów. Unika kontaktów z prasą, mediami. Jak twierdzi rzecznik firmy, szef „udziela wywiadów raz na 10 lat”.

EMPiK należy do wpływowej sieci rozpowszechniania prasy i książek w Polsce. W sposób wyraźny preferuje i promuje ksiażki o tematyce antypolskiej, rozpowszechnia też czasopisma pornograficzne.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Portal Społeczności Å»ydowskiej - jewish.org.pl | http://www.jewish.org.pl/index.php/en/wiadomopci-mainmenu-57/3931-tydzie-izraelski-w-empikach.html

Skip to content