Toronto: Zmarł prof. Wiktor Poliszczuk – wielki przyjaciel Polski, niestrudzony dokumentalista zbrodni ukraińskich morderców z OUN-UPA

Smutna informacja – Zmarł wczoraj w nocy w Toronto w Kanadzie prof. Wiktor Poliszczuk. Przyjaciel Polski – prawosławny Ukrainiec (matka jego była Polką) – ksiązki, które napisał o nacjonalistach z OUN-UPA i ich zbrodniach są do dziś aktualne.

Wiktor Poliszczuk – (ur. 10 października 1925 w Dubnie) – kanadyjski politolog ukraińskiego pochodzenia, dziennikarz. W 1939 r. jego ojciec – wójt gminy Dubno zostal aresztowany przez bolszewików a w kwietniu 1940 r. rozstrzelany na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP(b).

Wiktor z matką i siostrami został wywieziony do Kazachstanu, po wojnie wrócił do Polski, skończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim w stopniu magistra, zrobił doktorat z politologii na Uniwersytecie Wrocławskim na temat ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. Habilitował się na Uniwersytecie Śląskim. Pracował w Polsce do lat osiemdziesiątych. Posiada obywatelstwo kanadyjskie.

Jest autorem ponad dwustu opracowań w języku angielskim, ukraińskim i polskim opublikowanych w periodykach w Kanadzie i USA, w tym 5 obszernych opracowań naukowych:

* „Legal and political assessment of the OUN and UPA, * „Dowody zbrodni OUN i UPA”, * „Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA”, * „Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego”, * „Apokalipsa według Wiktora Ukraińca”, * „Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy”, * „Ocena polityczna i prawna OUN i UPA”, * „Akcja Wisła – próba oceny”, * „Zginęli z rąk ukraińskich”, * „Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego”, * „Ukraińskie ofiary OUN-UPA”, * „Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu”, * „Rok 1943: OUN Bandery na Wołyniu”, * „Ludobójstwo nagrodzone”, * „Nacjonalizm ukraiński w dokumentach”, * „Gorzka prawda: cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa”, * „Doktryna D. Doncowa – tekst i analiza”

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Skip to content