Aktualizacja strony została wstrzymana

Obrzydliwy stereotyp Polaka propagowany przez elity w USA

W połowie ubiegłego roku ukazała się w USA książka pisarki i poetki Danusha V. Goska[i] zatytułowana „Bieganski: The Brute Polak Stereotype, It’s Role in Polish-Jewish Relations and American Popular Culture” (Biegański: Stereotyp dzikiego i okrutnego Polaka; jego rola w relacjach polsko-żydowskich oraz popularnej kulturze amerykańskiej).[ii]

Obrzydliwy stereotyp Polaka propagowany przez elity w USA

Książka ta otrzymała w 2010 roku nagrodę Polish American Historical Association (Stowarzyszenie Historyczne Amerykanów Polskiego Pochodzenia) im. Haleckiego ”” za najlepszą książkę o polskich doświadczeniach w Ameryce.

Arno Lovi, jeden z recenzetów tej książki na stronach Amazon.com pisze, że w książce Goska przytacza ostatnie opinie o Polakach publikowane w „New York Times”, „Washington Post” oraz innych mediów, cytując szanowanych naukowców amerykańskich, przeważnie WASP (White Anglo-Saxon Protestant ”” czyli białych angielsko-saksońskich protestantów, określanych jako amerykańska elita) oraz komentatorów ”” mówiących najbardziej pogardliwe rzeczy o Polakach, Czechach, Węgrach oraz innych pracownikach niewykwalifikowanych z Europy Centralnej lub Południowo-Wschodniej.

Polacy i Słowianie jako proto-humans

Zdaniem Lovi ”” elity z WASP opisują Słowian jako wręcz brutalnych przed-ludzi (protohumans), których można podsumować jako jedzących innych przedstawicieli swojego gatunku ”” podczas, gdy mają w tym samym czasie na swoich tłustych wypchanych ustach głupie i syte, małpie słowiańskie uśmiechy. Książka przedstawia systematyczne, obrzydliwe i rozprzestrzenione w wielu środowiskach antypolskie uprzedzenia we współczesnych hollywoodzkich filmach, literaturze oraz popularnych największych mass mediów, telewizji, czasopism i gazet ”” pisze Levi.

„Polacy wykazują cechy zwierząt”

W innej opinii o tej książce możemy m.in. przeczytać, że „W swoim kontrowersyjnym opracowaniu Goska przedstawia stereotyp Polaków oraz innych wschodnioeuropejczyków. W stereotypie ‘Biegański’ Polacy wykazują cechy zwierząt. Są oni silni, głupi, gwałtowni, płodni, anarchistyczni, a zwłaszcza wyrażają swoją nienawiść w sposób różniący się od nienawiści ludzi bardziej rozwiniętych. Ta ich specyficzna nienawiść, jest nierozłącznie związana z ich polskim antysemityzmem.

‘Biegański’ odkrywa ten stereotyp w mainstreamowych mediach, badaniach naukowych, filmach, w żydowskim samookreślaniu siebie oraz w odpowiedziach na holokaust.

Stereotypowy żydowski Shylock

Syjamskim bratem Biegańskiego jest Shylock, czyli stereotyp przebiegłego, fizycznie niezbyt sprawnego i bogatego Żyda. W ostatnich rozdziałach książki zawarte są wywiady z Żydami amerykańskimi. Pokazują one, że i Bieganski i Shylock są nadal żywi wśród tych, którzy mają niewielką wiedzę na temat Polski i Polaków.”

Niech ci Bóg dopomoże, jeżeli masz nieporozumienie z Żydem

Kilka lat temu, po publikacji zarzutów wobec Polaków o antysemityzm oraz oskarżeń Neila Steinberga o „ochoczą współpracę z hitlerowcami w mordowaniu Żydów” ”” „Chicago Sun-Times” otrzymała setki listów protestacyjnych. W jednym z nich Joyee Selby m.in. napisał: „Jest niefortunne w Stanach Zjednoczonych, w których przypuszczalnie mamy wolność słowa ”” że istnienie różnych opinii dwóch osób powoduje, iż jedna z nich staje się antysemicką. Kiedy wygłaszana jest jakaś opinia na temat Niemców, Włochów, Szwedów itd. ”” nie są one wyjaśniane na scenie w świetle reflektorów. I nikt nie robi wokół nich zamieszania. Jednakże niech ci Bóg dopomoże, jeżeli masz nieporozumienie z Żydem. Musisz być antysemitą, ponieważ się z Żydem nie zgadzasz… ”” Nie musimy się zgadzać ze sobą, nie musimy się lubić nawzajem, nie musimy być dla siebie grzeczni. Nie czyni to jednak nikogo antysemitą. Powoduje to, że jesteśmy różni.”

Walka z antypolonizmem

Wiele informacji o kłamstwach na temat Polski i Polaków w mediach oraz o antypolskich publikacjach znajduje się na stronie „Enough Lies ”” Dosyć kłamstw”, http://www.antypolonizm.com.

Andy

_______________

[i] Goska prowadzi także specjalny blog nazwany „Bieganski the Blog”, na którym m.in. publikuje materiały o relacjach polsko-żydowskich. Zob.: http://bieganski-the-blog.blogspot.com.

[ii] Zob. także: „Media w USA: Polonofobia i antypolonizm”, http://blogmedia24.pl/node/41759.

Za: Andy-aandy blog | http://blogmedia24.pl/node/44486

Skip to content