Więcej indoktrynacji: Rabini będą uczyli w europejskich szkołach na temat ‘Holokaustu’?

Aktualizacja: 2011-02-6 4:39 pm

Rabini z Centrum Rabinicznego Europy (Rabbinical Centre of Europe – RCE), podjęli w zeszłym tygodniu decyzję o “zarekomendowaniu” ciałom politycznym Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich (czytaj: wywarciu presji), wprowadzenia specjalnych programów edukacyjnych do szkół na temat ‘Holokaustu’, które miałyby być prowadzone przez lokalnych rabinów.

Propozycja została przedstawiona przez izraelskiego b. ambasadora Jacoba Rosena, obecnie “dyplomatycznego koordynatora” organizacji o groźnej nazwie The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research (ITF)*, która ma na celu “wspieranie politycznych i społecznych przywódców celem edukacji na temat Holokaustu”.

Rabini europejscy stwierdzają, że “gdy wydarzenia Holokaustu coraz bardziej oddalają się w czasie, coraz więcej Europejczyków zaczyna akceptować niektóre aspekty negowania Holokaustu”.

“Wielu europejskich studentów, czy to w szkołach średnich czy wyższych w Europie, częściowo bądź całkowicie nie ma wiedzy o Holokauście, o Żydach czy lokalnych społecznościach żydowskich” – mówi rabin Arye Goldberg, dyrektor RCE – i dodaje: “W wielu przypadkach odbija się to na negatywnym wizerunku Żydów.”

“Lekcje na temat Holokaustu nie są dla przeszłości, ale dla czasów obecnych oraz dla tolerancji w przyszłości i [walki] z uprzedzeniami. Jeśli dzieci spotkają się z otwartym konkretnym przywódcą żydowskim ze swojej lokalnej społeczności, przełamie to bariery i pozwoli na długofalowy dialog.” -stwierdza rabin Goldberg.

“Wielu z naszych rabinów jest dziećmi ocalałych z Holokaustu i jest w stanie przekazać jakie są skutki nietolerancji […], a spotkania z duchowymi i lokalnymi przywódcami żydowskimi przekazującymi osobiste historie, wymuszą uwagę u dzieci.”

“Przed Holokaustem w Polsce było ponad 3 miliony Żydów. […] [Przed wojną] wielkie segmenty europejskiego żydostwa składały się z religijnie otwartych Żydów, których życie było istotną częścią europejskich społeczności. Jako rabini możemy niezwykle wiernie przekazać ten obraz.” – mówi rabin Goldberg, zręcznie manipulując historią pokazującą wręcz przeciwne przykłady tejże ‘otwartości’ żydowskich środowisk.

Pomimo tego, że rabini z RCE – oraz cała masa przedstwicieli innych ośrodków indoktrynacyjnych – już obecnie odwiedzają szkoły i inne instytucje, uważają oni, że powinno to być częstsze i bardziej skuteczne, a całość ma być ‘koordynowana’ przez pozarządowe, ponadpaństwowe żydowskie organizacje, które de facto będą miały większy wpływ na edukację dzieci niż właściwe władze narodowe i lokalne.

* Pojęcie ‘Task Force’ pochodzi z terminologii militarnej, gdzie określa się nią grupy, komanda “do zadań specjalnych”. Pojęcie to przeniknęło do użycia w poza-wojskowym obszarze, choć cały czas nosi sobą pewne zorganizowane, militarystyczne i przymusowe działanie.

CZYTAJ:

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie European Jewish Press - EJP (04/Feb/2011 15:30)
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=31983 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]