Wielka Brytania: tron królewski wciąż nie dla katolika

O tronie królewskim w Wielkiej Brytanii katolicy mogą na razie zapomnieć. Rząd Davida Camerona zrezygnował na czas nieokreślony z reformy prawa o sukcesji tronu. Obecne ustawodawstwo brytyjskie, wprowadzone po reformacji, zakazuje członkom rodziny królewskiej małżeństwa z osobami należącymi do Kościoła katolickiego. Inna zmiana, którą planował rząd, dotyczyła obowiązującego pierwszeństwa mężczyzn w sukcesji, dyskryminującego tym samym kobiety – następczynie tronu. Brytyjska inicjatywa wiązała się z serią ustaw skierowanych przeciw dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć czy religię, ale także wiek, rasę, niepełnosprawność albo orientację seksualną. Rząd uznał jednak, że prawo o następstwie tronu nie należy do obecnych priorytetów.

se/ rv

Za: Radio Watykańskie | http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=459835

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content