Wielka Brytania: tron królewski wciąż nie dla katolika

Aktualizacja: 2011-02-4 12:06 pm

O tronie królewskim w Wielkiej Brytanii katolicy mogą na razie zapomnieć. Rząd Davida Camerona zrezygnował na czas nieokreślony z reformy prawa o sukcesji tronu. Obecne ustawodawstwo brytyjskie, wprowadzone po reformacji, zakazuje członkom rodziny królewskiej małżeństwa z osobami należącymi do Kościoła katolickiego. Inna zmiana, którą planował rząd, dotyczyła obowiązującego pierwszeństwa mężczyzn w sukcesji, dyskryminującego tym samym kobiety – następczynie tronu. Brytyjska inicjatywa wiązała się z serią ustaw skierowanych przeciw dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć czy religię, ale także wiek, rasę, niepełnosprawność albo orientację seksualną. Rząd uznał jednak, że prawo o następstwie tronu nie należy do obecnych priorytetów.

se/ rv

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=31859 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]