List otwarty Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010 do Donalda Tuska w sprawie dokumentacji medycznej zamieszczonej na stronie MAK

Aktualizacja: 2011-01-31 11:57 am

Zamieszczam treść listu otwartego jaki dzisiaj wysłałam do premiera Donalda Tuska. Zachęcam do poparcia tej akcji.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP

Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 zwraca się z prośbą o interwencję u odpowiednich władz Federacji Rosyjskiej w sprawie zamieszczonego na stronach internetowych MAK-u  dokumentu dotyczącego sekcji medycznej generała Andrzeja Błasika.

Pragniemy zwrócić uwagę, że poza aspektami etyczno-moralnymi publikacja ta stanowi naruszenie tajemnicy lekarskiej i ochrony dóbr osobistych według prawa polskiego i Unii Europejskiej. Publikowanie dokumentów medycznych bez zgody osoby, której dotyczą  lub jej spadkobierców, tak jak w przypadku gen. Błasika  jest karygodne w prawodawstwie każdego kraju. Mimo, że MAK jest instytucją rosyjską publikacja dotyczy  polskiego obywatela i jego rodziny mieszkającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, której praw i dóbr państwo Polskie zobowiązane jest bronić.

Prosimy o interwencję oraz informację władz Stowarzyszenia i opinii publicznej dotyczącą podjętych działań.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010
Zuzanna Kurtyka

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=31646 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]