Sandomierz: odkryto dokumenty z 1946 r. dotyczące koron obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej

Aktualizacja: 2011-01-27 10:32 pm

Podczas prac konserwacyjnych przy obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej z kaplicy bocznej sandomierskiej katedry odnaleziono dokumenty z 22 czerwca 1946 r. – sześć kart z tekstem informującym o podjętej inicjatywie naprawy obrazu i fundacji nowych koron wraz z podpisami darczyńców. Ukryte były za koroną i wysunęły się z za niej w trakcie jej demontażu.

Konserwator dzieł sztuki Marek Wawrzkiewicz, kierujący całością prowadzonych prac jest zdania, że odnalezione dokumenty, to cenne znalezisko przybliżające sandomierzanom najnowszą historię katedry. Po ich oczyszczeniu, zinwentaryzowaniu oraz odczytaniu nazwisk fundatorów i kwot, przekazane zostaną do Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.

Remont kaplicy został podjęty z inicjatywy bpa Krzysztofa Nitkiewicza, któremu szczególnie bliska jest Madonna Ostrobramska oraz osoba bp. Stefana Aleksandra Zwierowicza ofiarodawcy obrazu, który uczęszczał do gimnazjum w Białymstoku i przed przyjściem do Sandomierza był biskupem wileńskim.

Bp Zwierowicz, otrzymał kopię obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w 1902 r. od duchowieństwa wileńskiego o czym świadczy pamiątkowy napis: „Najdostojniejszemu pasterzowi Biskupowi Stefanowi Aleksandrowi Zwierowiczowi od wdzięcznej Kapituły i duchowieństwa miasta Wilna 26 grudnia 1902 roku”. Katedralne zapisy archiwalne ujawnione przez kustosz Urszulę Stępień z Muzeum Diecezjalnego ukazują dramatyczne wojenne losy katedry i obrazu.

W archiwach katedry jest zapis, iż w nocy z 11 na 12 września 1939 r., w świątyni nocowali niemieccy żołnierze. Wyłamali oni drzwi do zakrystii, zniszczono dwa kielichy i puszkę srebrną do komunikantów oraz relikwiarz mały z Drzewem Krzyża Świętego. Skradziono też srebrny kielich mszalny. Natomiast z obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej zerwano koronę „wyłupano kamienie, ale samą koronę porzucono, wskutek spłoszenia rabusiów przez kościelnego”.

Protokół z posiedzenia katedralnej kapituły z 15 kwietnia 1947 r. informuje, że koronę naprawiono na koszt ówczesnego biskupa ordynariusza.

Remont sandomierskiej katedry prowadzony jest przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Krakowa.

Za: eKAI

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=31427 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]