Raport „Kirche in Not”: 200 mln chrześcijan rocznie jest brutalnie prześladowanych

Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” opublikowało kolejny raport poświęcony prześladowaniu chrześcijan na świecie w latach 2009-2010. Po raz trzeci tego typu dokument został wydany w języku polskim. Wynika z niego, że aż 200 mln chrześcijan rocznie jest na całym świecie brutalnie prześladowanych z powodu wiary, a w co trzecim kraju brak jest pełnej wolności religijnej.

Podczas prezentacji raportu dyrektor polskiej sekcji „Pomocy Kościołowi w Potrzebie” podkreślił, że każdego roku 170 tys. chrześcijan ginie za wiarę. „Po to ten raport jest m.in. wydawany, żeby pokazać skalę i żeby powiedzieć o tym, bo zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, musimy wiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce. Drugi krok, który proponujemy, to modlitwa, a trzeci krok to pomoc materialna. W to wpisuje się pomoc w 140 krajach, w których Kościół z różnych powodów nie może w pełni realizować swojej misji” – powiedział ks. Waldemar Cisło.

Wśród głównych źródeł prześladowań raport wymienia radykalny islam, hinduizm i buddyzm oraz komunistyczne reżimy totalitarne i autorytarne.

R. Łączny, KAI

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=457714 | Raport „Kirche in Not”: 200 mln chrześcijan rocznie jest brutalnie prześladowanych

Skip to content