Parafia w Chicago propaguje praktyki okultystyczne (zwane jogą)

Joga – praktyka religijna, jeden z sześciu ortodoksyjnych (tzn. uznających autorytet Wed) systemów filozofii indyjskiej i zbiór dyscyplin duchowych. Uznaje prawo karmy (karmana) i koła wcieleń (reinkarnacja, samsara) z których wyzwolenia dokonuje się przez odpowiedni trening ciała, przestrzeganie zasad etycznych, skupienie, medytację i ascezę. Joga zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem. Jest obecna w hinduizmie, buddyzmie w praktykach tantrycznych, dzogczen, islamie i innych, w celu zniesienia uciążliwości, rozwoju duchowego, rozpoznania natury rzeczywistości. W świecie zachodnim przyjmowana potocznie za zestaw ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Niezgodna z chrześcijaństwem i potępiana przez Kościół katolicki jako praktyka okultystyczna.” – tyle zwięzłej definicji Jogi, definicji wziętej co prawda z encyklopedii Wikipedia, lecz nie będziemy się sprzeczać o szczegóły.

Chodzi jedynie o podkreślenie, że joga jest:

  1. praktyką religijną;
  2. praktyką religii niekatolickich (hinduizm, buddyzm, islam, itp);
  3. służy m.in. do uwolnienia się od rzeczywistości, zapomnieniu o istnieniu Boga;
  4. jest sprzeczna z chrześcijaństwem;
  5. jest sprzeczna z dogmatami religii katolickiej;
  6. jest potępiana przez Kościół katolicki jako praktyka okultystyczna.

I właśnie dlatego, że jest to praktyka mająca swe źródło w groźnej dla ducha filozofii i może – jak każdy okultyzm – przynosić tymczasowo złudne owoce, które jednak zawsze kończą się oderwaniem od Boga, joga propagowana jest przez współczesne media. Wystarczy otworzyć dowolne pismo kolorowe aby natknąć się na przynajmniej jedną reklamę, w której jakaś wysportowana pani medytuje w uspokajającej asanie; wystarczy włączyć telewizor aby usłyszeć w porannych audycjach peany o dobrodziejstwach energii mającej wzbogacić nasze ciało i umysł. (Jak powiadał Kisiel: zgadnij, koteczku, kto jest w większości właścicielem współczesnych mediów, i jaki jest ich cel?)

Każdy świadomy katolik powinien zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw jogi, nawet w tej „niewinnej” formie „zwykłych” ćwiczeń cielesnych, a cóż dopiero gdy oferuje się je wraz z kursami związanymi z medytacją. Świadomości takowej nie starcza niestety wielu posoborowym księżom, którzy praktyki te wprost propagują. Nie wiemy czy wynika to z ich niewiedzy (czytaj: głupoty), jakiejś formy ignoracji, czy z czegoś gorszego, ale na pewno wynika z braku właściwego kształcenia w posoborowych seminariach.

Dochodzi więc do tego, że mnożą się parafie, które oferują wiernym specjalne kursy  – kursy oddalające od wiary i praktyki katolickiej.

Jednym z przykładów takiej parafii jest katedra pw Najświętszego Imienia Jezus w Chicago (Holy Name Cathedra), z proboszczem Dan Mayall’em. Parafia na swojej stronie internetowej poleca kursy jogi prowadzone przez instruktorki posiadające wysokie certyfikaty instruktorów jogi. Panie deklarują się jako „oddane katoliczki i codziennie praktykujace jogę”.

Za jedyne 15 dolarów każdy parafianin tej przeszło 150-letniej parafii, z przepiękną katedrą (acz oszpeconą częściowo przez posoborowych modernizatorów), może więc zanurzyć się w otchłaniach medytacyjnych aby osiągnąć kajwalię – absolutne oderwanie się od wszystkiego: rzeczywistości, siebie, Boga.

Przypomnijmy, że parafia jest w Archdiecezji Chicago, której przewodzi kardynał Francis Eugene George, z zakonu Oblatów – swego czasu potencjalny realny następca Jana Pawła II, później Benedykta XVI, a i teraz typowany kandydat. Kard. George jest również odchodzącym przewodniczącym Konferencji Biskupów Amerykańskich. Nie przypadkiem tenże, z wykształcenia filozof, kieruje wieloma inicjatywami ekumenicznymi i „dialogami” z Żydami. Nie przypadkowo też kard. George był jednym z pierwszych i nagłośniejszych hierarchów, którzy potępili biskupa Richarda Williamsona z Bractwa św. Piusa X za jego wypowiedź poddającą w wątpliwość skalę tzw. Holokaustu. Potępił z dwóch względów: 1) nienawiści do Tradycji i wszystkich tych, którzy próbują ją przekazywać, oraz 2) bezwzględnej wiary w nową religię – Religię Holokaustu.

Wracając jednak do innego okultyzmu, czyli do jogi: Ciekawe czy i na ile ten typ okultyzmu przypłynął już do polskich parafii, wszak mamy teraz wielu otwartych na świat i nowinki księży. Czekamy na sygnały od Czytelników.


Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Holy Name Cathedral, Chicago | http://www.webcitation.org/query?url=http://www.holynamecathedral.org/index.php?page=catholic-yoga&date=2011-01-25

Skip to content