List protestacyjny w sprawie kandydatury Grzegorza Motyki, gloryfikatora UPA, do władz IPN

Aktualizacja: 2011-01-27 11:55 am

Przedwczoraj pisałem [zob. “Gloryfikator UPA w IPN?] o oburzeniu środowisk kresowych i kombatanckich w sprawie kandydatury Grzegorza Matyki, gloryfikatora UPA, do władz IPN. Dziś pierwszy z listów protestacyjnych.


Wielmożna Pani

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Małgorzata Kidawa-Błońska

23 stycznia 2011

Dot.: wybór nowego prezesa IPN (list otwarty)

Szanowna Pani Poseł,

z wielkim zażenowaniem śledzę politykę polską od wielu lat, która nie służy polskiemu narodowi, ale wręcz szkodzi Rodakom nawet na arenie międzynarodowej. Znane są Pani moje dążenia do poprawy stosunków szczególnie z Niemcami i Ukraińcami, o które walczę od ponad 43 lat.

Powinno się to odbywać jednak w duchu prawdy historycznej i bez zakłamania.

Przez blisko 50 lat nie wolno było Polakom napisać i powiedzieć prawdy o ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA na bezbronnych Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Przed kilkoma laty opracował dr hab. Grzegorz Motyka „Tekę Edukacyjną IPN”, którą następnie wręczał w grudniu ub.r. nauczycielom w celu nauczania w szkołach młodzieży polskiej nie prawdy o ludobójstwie dokonanym na Polakach na dawnych Kresach Wschodnich lecz o „konflikcie polsko-ukraińskim”.

Zarówno wielu polityków jak i pseudonaukowcy nie nazywają całkowitej zagłady wszystkich Polaków mieszkających na tych terenach od setek lat ludobójstwem, a jednocześnie dopominają się o takie uznanie przez Rosjan wymordowanych i pochowanych dorosłych osób w Katyniu.

Czy zamordowanie ponad 120.000 Polaków, od niemowląt do osób starszych, w bestialski sposób nie powinno nazywać się ludobójstwem?

Po tragicznej śmierci pod Smoleńskiem dr hab. Janusza Kurtyki ma być wybrany i zaakceptowany przez Sejm RP nowy prezes. Do grona kandydatów na to stanowisko został również zaliczony dr Grzegorz Motyka, który podczas ostatnich lat wykazał się zakłamaniem i ignorancją w stosunku do tragedii Kresowiaków. W sprawie tzw. Tek Edukacyjnych IPN protestowało wiele organizacji i stowarzyszeń, a na pismo Światowego Związku Źołnierzy Armii Krajowej nie otrzymano nawet odpowiedzi (zob. załączniki).

W związku z powyższym apeluję do Pani jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej aby nie dopuścić do tego, by dr Grzegorz Motyka zajmował kierownicze stanowisko w IPN. Proszę o przyczynienie się do tego, by na prezesa IPN wybrana została kompetentna, obiektywna osoba, zasługująca na szacunek całego społeczeństwa.

Taką właśnie postacią widzę w osobie prof. dr. hab. Antoniego Dudka i dlatego proszę o uczynienie wszystkiego aby w sposób odpowiedni wpłynąć na lepszy wizerunek IPN, a tym samym również Polski na całym świecie.

Jako prawnuczka Prezydenta prof. Stanisława Wojciechowskiego i wieloletniego Ministra i Premiera prof. Władysława Grabskiego lepiej Pani rozumie prawidłową politykę poprzez posiadanie genów tak znakomitych osobistości i dlatego mam nadzieję, że uda się Pani przekonać większość w Sejmie do wyboru prezesa, z którego wszyscy będziemy dumni.

Ten otwarty list przesyłam do Polaków na całym świecie z nadzieją na jego dalsze propagowanie i odpowiednie potraktowanie w zbliżających się wyborach na jesieni tego roku.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Witold Stański
Krefeld
Niemcy

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego -- [Org. tytuł: « List protestacyjny w sprawie Motyki »]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=31362 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]