Władze Kamerunu potępiły UE za wspieranie organizacji pro-homoseksualnych

Przedstawiciele władzy i organizacje obywatelskie Kamerunu potępiły Unię Europejską za podjęcie decyzji o przyznaniu dotacji w wysokości 300 tys. euro trzem organizacjom krajowym, zwalczającym prawo zakazujące sodomii.

W Kamerunie akty homoseksualne są zabronione. Grozi za nie kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

13 stycznia b.r. minister spraw zagranicznych Kamerunu, Henri Eyebe Ayissi spotkał się z przedstawicielem UE, Raoulem Mateusem Paulą, by wyrazić „dezaprobatę rządu wobec tej decyzji”. – Mieszkańcy Kamerunu nie są gotowi, ani też nie mają chęci iść w kierunku upowszechnienia tych praktyk na swoim terytorium – mówił później Ayissi gazecie „The Cameroon Tribune”.

Liczne organizacje studenckie i młodzieżowe również wyraziły dezaprobatę z powodu podjęcia przez UE skandalicznej decyzji o finansowaniu kameruńskich organizacji, chcących legalizacji stosunków sodomickich. Uważają one, że ta decyzja jest zamachem na suwerenność kraju. Sprzeciwiają się przekazywaniu środków finansowych organizacjom pro-homoseksualnym, nakłaniają także do bojkotu UE.

„Władze kameruńskie powinny przejąć te – w gruncie rzeczy – nielegalne subsydia, przez które w rzeczywistości poważnie ingeruje się w suwerenność Kamerunu” – napisał w specjalnym oświadczeniu Sismondi Bidjocka, rzecznik organizacji Młodzi Kameruńczycy. Wezwał także Zgromadzenie Kameruńskiej Młodzieży do przeprowadzenia na początku roku szkolnego kampanii, która będzie wyczulała uwagę młodych na kwestie homoseksualizmu i próby „zainfekowania tym wirusem, zwłaszcza szkół średnich i wyższych uczelni”.

W ostatnich latach Kamerun znalazł się pod silną presją ze strony Komitetu Praw Człowieka, który wielokrotnie naciskał na legalizację sodomii oraz aborcji.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6510,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content