EU: Prawo do samobójstwa? Państwo nie musi pomagać desperatom

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że choć istnieje „prawo człowieka do odebrania sobie życia”, państwo nie ma żadnego obowiązku zapewnienia obywatelom środków do popełnienia samobójstwa.

Sędziowie rozpatrywali skargę obywatela Szwajcarii, który domagał się pomocy w samobójstwie. Mężczyzna cierpi na poważną chorobę psychiczną. Chciał odebrać sobie życie za pomocą farmaceutyków, które są wydawane wyłącznie na receptę. Ponieważ problemy psychiczne nie są nieuleczalną chorobą terminalną, pacjent – zgodnie z obowiązującym w Szwajcarii prawem – „nie kwalifikował się” ani do eutanazji, ani do samobójstwa wspomaganego.

Pacjent poskarżył się do Strasburga. Stwierdził, że nie może uzyskać zabójczych środków, co stanowi naruszenie jego prawa do prywatności, zagwarantowanej przez w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Po rozpatrzeniu skargi Trybunał uznał, że Europejską Konwencję Praw Człowieka należy interpretować w całości, w tym odnosząc się również do prawa do życia zagwarantowanego w art. 2. Konwencji

Sędziowie podkreślili, że państwa europejskie większą wagę przykładają do ochrony życia jednostki niż do ułatwienia śmierci, a wszelkie konwencje zostawiają im szeroki margines swobody w tym zakresie.

Trybunał orzekł, że państwa nie mają obowiązku pomagania swoim obywatelom w popełnianiu samobójstwa. Odmowa wydania preparatów medycznych powodujących zgon nie łamie żadnych praw czy podstawowych wolności.

Co więcej, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł także, że poszanowanie prawa do życia zobowiązuje państwo do zapobiegania samobójstwom obywateli. W krajach, gdzie eutanazja została zalegalizowana, władze mają obowiązek nie dopuścić do samobójstwa, gdy decyzja nie została podjęta dobrowolnie i pełną świadomością, czyli np. w przypadku choroby psychicznej.

[Tłumaczenie i opracowanie własne na podstawie LifeSite News – 24.01.2011 r.]

Za: HLI-Polska | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1561 | HLI News : Prawo do samobójstwa? Państwo nie musi pomagać desperatom

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content