USA: 200 ekonomistów prosi o uchylenie ustawy o opiece zdrowotnej

Aktualizacja: 2011-01-25 11:23 am

200 ekonomistów poprosiło kongresmenów o uchylenie ustawy o opiece zdrowotnej. Izba Reprezentantów przygotowuje się do debaty dotyczącej wydatkowania ponad 1 bln dol. na wdrożenie przyjętej w ub. roku ustawy.

„W celu wspierania wzrostu miejsc pracy i przywrócenia równowagi budżetowej, my niżej podpisani uważamy, że korzystniej będzie uchylić ustawę o opiece zdrowotnej” – napisali sygnatariusze listu. „Zbyt wielu Amerykanów pozostaje bez pracy, a Stany Zjednoczone stoją przed trudną perspektywą budżetową. Jesteśmy przekonani, że ustawa o opiece zdrowotnej (Patient Protection and Affordable Care Act) stanowi zagrożenie dla amerykańskich firm i będzie kolosalnym obciążeniem dla przyszłych pokoleń Amerykanów” – podkreślono w liście do kongresmenów.

Pod listem podpisali się m.in. Douglas Holtz-Eakin i Hune O’Neil, obaj byli członkami Biura Budżetowego Kongresu. Podpis złożyli także Artur Laffer, pierwszy główny ekonomista Biura Zarządzania Budżetem, Brian Wesbury, były główny ekonomista Komitetu Ekonomicznego Kongresu, Wiliam Niskanan, były szef Rady Doradców Ekonomicznych Prezydenta, emerytowani doradcy i szef CATO Institute.

W ub. roku prezydent Barack Obama podpisał ustawę zdrowotną, która zobowiązuje pracodawców do zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia pracownikom, a także nakłada na państwo obowiązek zapewnienia takiego ubezpieczenia tym, którzy go nie mają i nie są w stanie sami wykupić polisy zdrowotnej.

Z wnioskiem o uchylenie ustawy wystąpił Republikanin Eric Cantor.

Sygnatariusze listu podkreślili, że ustawa jest niebezpieczna pod względem fiskalnym, zwłaszcza, że forsuje się ją w sytuacji, gdy państwo boryka się z poważnym deficytem budżetowym. Ustawa ta wymaga wydatkowania z budżetu państwa minimum 1 bln dol. w ciągu 10 lat. Ekonomiści przewidują, że w ciągu pierwszego roku wdrażania jej w życie, wydatki budżetowe wzrosną o ponad 500 mld dol., a w ciągu 10 lat – o ok. 1,5 bln dol.

„Nowa ustawa – obawiają się ekonomiści – będzie miała katastrofalne skutki dla gospodarki poprzez zwiększenie kosztów prowadzenia firmy, co doprowadzi do dalszego spadku zatrudnienia, do podniesienia kosztów usług medycznych, do dalszego zwiększania składek na ubezpieczenie zdrowotne, a w konsekwencji do dalszego wzrostu kosztów prowadzenia firmy”.

Źródło: CNS.com, AS

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=31219 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]