Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej ostrzega szkoły przed aktywistami homoseksualnymi

Z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi do dyrekcji 18 451 gimnazjów i szkół średnich w Polsce trafiły listy informujące o problemach związanych z homoseksualizmem wraz z dołączoną broszurą pt. “Przemilczane problemy homoseksualizmu”, powstałą na bazie amerykańskich badań naukowych oraz kopią artykułu z tygodnika “Ozon”, opisującego oburzający przypadek wręczania młodzieży szkolnej obscenicznych ulotek w krakowskim urzędzie miasta.

Środowiska homoseksualne, przy wsparciu laickich mediów i organizacji lewicowych, już od kilku lat prowadzą w naszym kraju szeroko zakrojoną kampanię promującą homoseksualizm, której zasadniczym celem jest doprowadzenie do zmiany jednoznacznie negatywnej oceny perwersyjnych zachowań domunującej w naszym społeczeństwie. W ostatnim czasie można zaobserwować niepokojące zjawisko przenikania do szkół aktywistów homoseksualnych, propagujących dewiacyjne treści pod pozorem profilaktyki zdrowotnej i różnorakich warsztatów edukacyjnych. Tak było w Krakowie 29 listopada ubiegłego roku, kiedy to organizacje homoseksualne zorganizowały w Urzędzie Miasta Krakowa pseudo-edukacyjne warsztaty na temat AIDS, podczas których rozpowszechniano wśród zaproszonych na spotkanie uczniów krakowskich szkół materiały promujące perwersyjne praktyki seksualne. Podobna sytuacja miała miejsce w jednym z warszawskich liceów, gdzie 1 marca tego roku w ramach zorganizowanych “Dni Tolerancji” zaplanowano spotkanie młodzieży z szefem Kampanii Przeciw Homofobii, homoseksualnej organizacji znanej z prowadzenia agresywnej propagandy homoseksualnej. Na szczęście pod naciskiem opinii publicznej ten punkt imprezy nie doszedł do skutku.

W odpowiedzi na nasilenie tego typu działań, coraz częściej nakierowanych na dzieci i młodzież, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło akcję uwrażliwiania nauczycieli i wychowawców na ten problem. Należy podkreślić, że przesłane materiały, z uwagi na swą treść, przeznaczone były wyłącznie dla dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły. Stowarzyszenie skierowało je do gimnazjów i szkół średnich, bo to właśnie one są szkołami najbardziej narażonymi na odwiedziny propagatorów homoseksualnej ideologii.

 


Kraków: groźby śmiercią i okaleczeniem za demaskowanie działalności ruchu gejowskiego

“Ukręceniem łbów bachorom”, wulgarnie opisanym w szczegółach okaleczeniem małżonki, zamachem na siedzibę Stowarzyszenia im. Piotra Skargi (SKCH) oraz eliminacją innych “prawicowych śmieci” groziła osoba lub osoby identyfikujące się z ruchem gejowskim w anonimowym liście prezesowi SKCH w ramach “odwetu” za działalność informacyjną stowarzyszenia. Wcześniej anonimowa strona internetowa nawoływała do wysyłania listów z fekaliami na adres organizacji. Tak odpowiadają na obnażanie prawdy o naturze ruchu gejowskiego “tolerancyjne” środowiska z nim się identyfikujące. Uwaga, depesza zawiera treści drastyczne, tylko dla dorosłych.

Stowarzyszenie im. Piotra Skargi przeprowadziło akcję informacyjną, w ramach której dyrektorom szkół przesłano informacje o treściach i działaniach, jakie stosują aktywisci homoseksualizmu wobec młodzieży pod przykrywką “nauki tolerancji”.  Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywną reakcją.

W rozesłanym pakiecie informacji powołano się m.in. na sytuację, która miała miejsce w Krakowie w listopadzie 2005 roku, kiedy to aktywiści Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek rozprowadzali na warsztatach o tolerancji dla młodzieży w Urzędzie Miasta ulotki promujące graficznie opisane dewiacyjne techniki homoseksualne, takie jak spożywanie i zabawa fekaliami, wytrysk na skórę partnera, lizanie okolic odbytu, czy też penetracja odbytu pięścią. Ulotki te dostępne były dla każdego, również dla młodszych dzieci, które w okolicy warsztatów brały udział w rozstrzygnięciu konkursu plastycznego.

O sprawie mówiono również w programie “Warto Rozmawiać” z dnia 27 marca 2005.

Upublicznienie kompromitujących faktów związanych z aktywnością ruchu gejowskiego w Polsce spowodowało lawinę ataków na osoby zajmujące się działalnością informacyjną w tym temacie. W internecie pojawiły się strony internetowe z pomówieniami, a osoby kojarzone z obnażaniem prawdy o ruchu gejowskim stały się celem agresywnych napaści słownych posuniętych nawet do gróźb karalnych, przyspieszeniem spełnienia których straszono dodatkowo w razie zgłoszenia przestępstwa organom ścigania.

Groźby, agresja i nienawistne napaści ze strony tych środowisk nie są niestety precedensem. Podobne przypadki notowano na całym świecie. Zdarza się, że osoby publicznie głoszące niewygodne dla ruchu gejowskiego fakty muszą zaprzestać działalności informacyjnej w obawie o zdrowie i życie własne oraz bliskich.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content