Kraje islamskie przodują w prześladowaniu religijnym

Aktualizacja: 2011-01-22 1:48 pm

Można recytować fragmenty Koranu stwierdzające, że “nie ma przymusu w religii”. Można kolejnymi rezolucjami potępiać rosnącą „islamofobię” na Zachodzie. Fakty są inne, największe prześladowania religijne spotykane są w krajach muzułmańskich.

Wcześniejszy raport , opublikowany przez Compact Direct News (portal dokumentujący prześladowanie chrześcijan na świecie) na temat najistotniejszych prześladowań chrześcijan w roku 2010, dotyczył głównie krajów muzułmańskich. Nowe badania, opublikowane przez Cambridge University Press w książce „The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the 21st Century” (Cena odmawiania wolności: Prześladowania i konflikty religijne w 21 wieku) potwierdzają tezę o prześladowaniach w krajach islamu. Autorzy Roger Finke i Brian J.Grim podkreślają, że „prześladowania religijne są nie tylko przeważające wśród krajach o większości muzułmańskiej, ale także ogólnie przejawiają się w ostrzejszy sposób”.

Islam i Chrześcijaństwo

Praca bazuje na raportach rocznych Departamentu Stanu USA i stwierdza, że prześladowania religijne są plagą na całym świecie. Badając 143 kraje stwierdzono, że w 86 procentach z nich w ostatnich latach ludzie byli fizycznie napadani lub wyrzucani z domów z powodu religii. Natomiast wysoki poziom restrykcji ze strony rządów wobec religii został stwierdzony wśród 78% krajów muzułmańskich, wobec 10% krajów zdominowanych przez chrześcijan oraz 43% w innych państwach.

Autorzy zauważają także, że muzułmanie również są często ofiarami religijnej dyskryminacji w swoich krajach. „Jako ludzie Zachodu, widzimy muzułmanów celujących w nas lub innych chrześcijan. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej tym krajom, większość prześladowań dotyczy prześladowania muzułmanów przez muzułmanów”, mówi Finke, socjolog religii z Penn State University. „To skutki walki o to, jaki rodzaj prawa szariatu zostanie wprowadzony albo kto zyska władzę w rządzie”.

Z kolei Open Doors, grupa ewangelicka broniąca praw chrześcijan na całym świecie, wśród dziesiątki najbardziej prześladujących krajów wymienia kraje muzułmańskie. Poza Północną Koreą, niezmiennie od 9 lat na pierwszym miejscu, znajdują się Iran, Afganistan, Arabia Saudyjska, Somalia, Malediwy, Jemen, Irak i Uzbekistan.

Nowy raport “Minority Religious Communities At Risk” (Zagrożone społeczności mniejszości religijnych) opublikowała też organizacja First Freedom Center z Richmond (Virginia). Wśród grup zagrożonych zniknięciem w ciągu najbliższej dekady wymienia: ortodoksyjnych chrześcijan w Turcji, Świadków Jehowy w Erytrei, żydów w krajach arabskich, żydów w Wenezueli, muzułmanów Masalit w Sudanie, mandejczyków (chrześcijańska sekta) w północnym Iraku. (pj)

AX na podst. Ecumenical News International

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=31041 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]