Aktualizacja strony została wstrzymana

Przeciwko pomnikowi Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Dwa listy otwarte wystosowane przez Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych (POKiN).


Pan Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak

Pan Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński


Do wiadomości:

Pan Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się ponownie do Pana Prezydenta o spowodowanie usunięcia pomnika Armii Czerwonej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza z 1992 r. Fakt niewykonania tejże uchwały przez 18 lat, to powód tylko do wstydu dla włodarzy miasta, także tych obecnych.

Po raz pierwszy pisaliśmy do Pana w kwietnia 2010 r. Nie uważał Pan jednak za stosowne odpowiedzieć nam. Ten lekceważący stosunek do środowisk kombatantów, w tym i do żołnierzy AK mówi wiele o Panu. Niemniej jednak pozwalamy sobie powtórzyć wszystkie argumenty, które uzasadniają wniosek nasz i szeregu innych organizacji .

Stwierdzenie, że pomnik zawiera szczątki kilku żołnierzy sowieckich tym bardziej przemawia za ich przeniesieniem z honorami wojskowymi z jednej z głównych arterii komunikacyjnych Nowego Sącza na cmentarz. Mówienie o kapitale politycznym, o oszołomach, o tym, że odwaga dziś nic nie kosztuje w kontekście środowisk niepodległościowych i solidarnościowych, w kontekście społeczeństwa domagającego się likwidacji pomnika sławy Armii Czerwonej, która dla Polski była armią okupacyjną,  jest naprawdę niczym nieuzasadnione i skandaliczne. Jeżeli ktoś tak mówi, to nie rozumie historii Polski, czasu, kiedy kraj spod okupacji niemieckiej dostał się pod okupację sowiecką. Przecież ten pomnik został postawiony na rozkaz dowództwa politycznego 4. Frontu Ukraińskiego w grudniu 1945 r. i niedługo potem wysadzony przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Komuniści wymusili terrorem jego odbudowę.

W niepodległej Polsce podjęto uchwałę o usunięciu tego reliktu panowania sowieckiego. W tej sprawie na wniosek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zwracał się do Pana Prezydenta wojewoda małopolski Pan Stanisław Kracik, jak również inne organizacje patriotyczne m.in. Stowarzyszenie Sądecka Rodzina Katyńska i Polskie Towarzystwo Historyczne z takim samym oczekiwaniem demontażu i usunięcia tego symbolu zniewolenia narodu. Podobne pismo zostało wysłane do Pana przez Stowarzyszenie Blogmedia 24.pl z Olsztyna. Nie ma tu żadnej wątpliwości co do zasadności i konieczności takiego działania.

My, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze II Konspiracji członkowie Organizacji Niepodległościowych z lat 1956-89, zwracamy się również z apelem do Pana Prezydenta o podjęcie natychmiastowych działań, skutkujących realizacją uchwały Rady Miasta Nowego Sącza. Nie ma miejsca na polskiej ziemi dla pomników chwały okupanta.

Sekretarz Porozumienia       Stanisław Palczewski

Przewodniczący Porozumienia    Krzysztof Bzdyl


Wielce Szanowny Pan

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie po raz kolejny zwraca się do Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany fragmentu treści tablicy położonej w 2007 roku w tzw. Krzyżu Sukiennic dla upamiętnienia 750 rocznicy lokacji Krakowa.

Zamiast sformułowania, że Kraków został w 1257 roku „poddany prawu niemieckiemu” winien znaleźć się tam odpowiadający historycznej prawdzie i zgodny z ówczesnym prawem (co potwierdzają historycy Uniwersytetu Jagiellońskiego) zapis o lokacji naszego miasta „na prawie magdeburskim”.

Ta zmiana jest tylko z pozoru kosmetyczna. Wiele organizacji skupionych w naszym Porozumieniu zrzesza osoby, które mają w swej kombatanckiej pamięci poddanie Krakowa prawu niemieckiemu w latach 1939-45, skutkujące różnorakimi, zawsze tragicznymi represjami wobec mieszkańców.

Przez szacunek dla nich i dla wszystkich ofiar niemieckiej okupacji Polski w okresie II wojny światowej prosimy Pana Przewodniczącego o poddanie pod obrady Rady Miasta Krakowa powyższej propozycji, bo obecny napis rani uczucia patriotyczne wielu osób.

Zaznaczamy, że pierwsze pismo w tej sprawie skierowaliśmy do ówczesnej Pani Przewodniczącej Radwan-Ballady w maju 2009 r. i mimo licznych obietnic, zmiany nie dokonano do dzisiaj.

Mamy nadzieję, że Rada obecnej kadencji doprowadzi ten postulat (nie tylko nasz, ale i innych organizacji) do zrealizowania.

Sekretarz Porozumienia        Stanisław Palczewski

Przewodniczący Porozumienia          Krzysztof Bzdyl

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3702 | Pomnik Armii Czerwonej w Nowym SÄ…czu