Zapytanie posła A.Górskiego w/s udziału mężów zaufania w komisjach wyborczych poza granicami RP

Aktualizacja: 2011-01-11 5:44 pm

Warszawa, dnia 11.01.2011 r.

Poseł na Sejm RP
Artur Górski
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

Pan

Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

ZAPYTANIE

w sprawie udziału mężów zaufania, zgłaszanych przez komitety wyborcze i przedstawicieli organizacji polonijnych w pracach komisji wyborczych usytuowanych poza granicami RP

Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Ministra zapytanie w sprawie możliwości udziału mężów zaufania poszczególnych komitetów wyborczych z kraju, a także przedstawicieli organizacji polonijnych w pracach komisji wyborczych usytuowanych poza granicami RP, w trakcie wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Zgodnie z doniesieniami PKW, w trakcie I tury wyborów prezydenckich w dniu 20 czerwca 2010 r. doszło do poważnych nieprawidłowości w pracy komisji wyborczej mieszczącej się w ambasadzie polskiej w Brukseli, gdzie do urny wrzucono 98 kart do głosowania więcej niż ich wydano. W konsekwencji warszawska komisja wyborcza, do której spływały protokoły wyborcze z komisji usytuowanych poza granicami kraju, złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pod koniec czerwca Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście wszczęła postępowanie sprawdzające, czy doszło do złamania prawa.

Niezależnie od tego, jaki będzie finał sprawy w prokuraturze lub przed sądem, zaistniała sytuacja pokazuje, że ważną rolę, podobnie jak ma to miejsce w kraju, mogą odegrać w procesie monitorowania przebiegu wyborów i liczenia głosów mężowie zaufania skierowani do komisji przez poszczególne komitety wyborcze. Można domniemywać, że powyższa sytuacja, która miała miejsce w komisji wyborczej w Brukseli, nie zaistniałaby, gdyby członkom komisji w pracach wyborczych towarzyszyli mężowie zaufania, reprezentujący różne siły polityczne.

Być może także dobrym rozwiązaniem istniejącego problemu byłoby umożliwienie organizacjom polonijnym zgłaszanie swoich przedstawicieli na członków komisji wyborczych, usytuowanych poza granicami kraju, co niewątpliwie przyczyniłoby się także do większego zainteresowania wyborami wśród Polaków mieszkających za granicą.

W związku z powyższym mam następujące pytania:

– Czy w świetle obecnych przepisów prawa istnieje możliwość zgłaszania przez krajowe komitety wyborcze mężów zaufania spośród osób uprawnionych do głosowania, zamieszkałych na terenie danego kraju, do udziału w pracach komisji wyborczych usytuowanych poza granicami RP?

– Czy istnieje możliwość, aby organizacje polonijne zgłaszały swoich kandydatów na członków komisji wyborczych usytuowanych poza granicami kraju?

– Jeśli w obu przypadkach odpowiedź będzie negatywna, jaka zmiana przepisów prawa zmieniłaby tę sytuację i czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjdzie z inicjatywą takiej nowelizacji ustawowej?

dr Artur Górski
Poseł na Sejm RP

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=30371 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]