Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Akcja katolickiej organizacji TFP przeciw homoseksualnej infiltracji (nominalnie) katolickich uczelni

Akcja Studencka TFP, zaalarmowana skalą propagandy homoseksualnej na uczelniach katolickich, wezwała rodziców i studentów oraz działaczy katolickich, aby przeciwstawili się promocji zachowań dewiacyjnych w szkołach i środowisku akademickim. Amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji Rodziny i Własności po raz kolejny sporządziło listę uczelni katolickich, w których działają tzw. kluby homoseksualne i inne pokrewne organizacje, propagujące tzw. prawa mniejszości seksualnych.

Według raportu za 2010 r. na 244 uczelniach katolickich w USA oficjalnie działają 101 klubów homoseksualnych. Wynika z tego, że aż 41 proc. katolickich szkół wyższych promuje zachowania dewiacyjne. Spośród uczelni jezuickich wszystkie zezwoliły na działalność instytutów lub klubów studenckich, które propagują program homoseksualny. Wiele klubów sponsoruje imprezy radykalnie promujące założenia ruchu homoseksualnego tj. legalizację tzw. małżeństw tej samej płci, społeczną akceptację zachowań homoseksualnych, co jest sprzeczne z nauczaniem moralnym Kościoła katolickiego.

Przykładowo na Georgetown University, najstarszej uczelni amerykańskiej działa LGBTQ Resource Center, który organizuje i opłaca Tydzień Coming Out-u, Tydzień Wyzwolenia Płci, Pride Week, Lavender Graduation itp.

Z kolei najstarszy uniwersytet diecezjalny w Ameryce, Seton Hall University rozpoczął kurs „The Politics of Gay Marriage” poświęcony problematyce legalizacji tzw. małżeństw tej samej płci. Kurs jest prowadzony przez jawnego pederastę.

Na początku ub. roku University of Notre Dame sponsorował tygodniowy cykl prelekcji „Stand Against Hate Week”, podczas których działacze homoseksualni zachęcali studentów do tolerancji wobec zachowań dewiacyjnych. Jednocześnie władze uczelni zakazały wszelkich akcji protestacyjnych studentom przeciwnym promocji grzechu sodomii.

Działacze Akcji Studenckiej TFP podkreślają, że ruch homoseksualny stopniowo realizuje swoje cele przy pomocy takich narzędzi jak: „dialog, różnorodność i tolerancja”. Ostatecznie dąży on do ustanowienia w społeczeństwie „seksualnej anarchii”. Dlatego tak ważny jest natychmiastowy sprzeciw wobec wszelkiej aktywności promującej występek.

Apelują oni do rodziców i młodych ludzi, by sprzeciwili się „dyktaturze relatywizmu oraz poprawności politycznej na uczelniach katolickich, gdzie próbuje się wypaczyć sumienia przyszłych pokoleń, by móc ostatecznie usunąć Boga ze społeczeństwa”.

Działacze TFP proszą nauczycieli, rodziców i liderów katolickich, aby zdecydowanie bronili prawdy, domagali się od władz uczelni likwidacji klubów homoseksualnych i promocji cnoty czystości. Przypomnieli słowa Benedykta XVI skierowane do katolickich wykładowców na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w kwietniu 2008 r. Papież mówił:

„Nauczyciele i administratorzy zarówno na uniwersytetach, jak i w szkołach, mają obowiązek i przywilej zapewnienia studentom edukacji zgodnej z doktryną i praktyką katolicką. To wymaga, aby publiczne świadectwo drogi Chrystusowej, takiej jakiej opis znajdujemy w Ewangelii, potwierdzonej przez Magisterium Kościoła, kształtowało wszystkie aspekty życia instytucjonalnego, zarówno wewnątrz instytucji, jak i na zewnątrz. Oddalenie się od tej wizji osłabia tożsamość katolicką i nieuchronnie prowadzi do zamętu moralnego, duchowego i intelektualnego”.


Źródło: TFP, AS.

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6398,2,0,1,I,informacje.html | USA: TFP przeciw homoseksualnej infiltracji katolickich uczelni