Belgijski projekt ustawy o eutanazji osób cierpiących na demencję

Aktualizacja: 2010-12-30 10:20 pm

Europejski Instytut Bioetyki poinformował o nowej inicjatywie promującej cywilizację śmierci w Belgii.

Troje deputowanych do Izby Reprezentantów złożyło projekty aktów prawnych legalizujących eutanazję osób cierpiących na demencję.
Autorzy nowelizacji przypomnieli, że obowiązująca w Belgii od maja 2002 r. ustawa o warunkach dopuszczalności eutanazji nie ma zastosowania wobec chorych ze zmianami otępiennymi.

Deputowani podkreślają, że zespół dementywny jest przypadłością postępującą i oznacza zanikanie sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej – chory traci umiejętność myślenia, języka i motoryki, następują zmiany w strukturze osobowości. W związku z tym proponują, aby pacjent na bardzo wczesnym etapie choroby napisał wytyczne określające, kiedy należy przerwać jego życie. Wtedy zostanie poddany eutanazji, nawet jeśli będzie całkowicie niezdolny do wyrażenia zgody bezpośrednio przed zadaniem śmierci (znaczna lub całkowita dezorientacja, utrata świadomości).

Pro-eutanazyjni deputowani zaatakowali również instytucję klauzuli sumienia. W ich opinii, lekarz odmawiający wykonania eutanazji powinien mieć obowiązek przekazania „sprawy” lekarzowi, który skutecznie „wdroży wyrażone na piśmie życzenie pacjenta”. Czyli uśmierci chorego.

[Tłumaczenie i opracowanie własne na podstawie European Life Network (Pat Buckley) – 22.12.2010 r. via SPUC – 29.12.2010 r.]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29867 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]