I wojna światowa: w Boże Narodzenie żołnierze wrogich armii wielokrotnie odkładali broń

Aktualizacja: 2010-12-18 11:06 pm

Do interesujących dowodów z czasów I wojny światowej dotarł jeden z historyków brytyjskich, który twierdzi na łamach swojej książki „Hitler’s First War”, że słynne zawieszenia broni do którego doszło w okresie Bożego Narodzenia, zaraz na początku I wojny światowej, miało miejsce także w kolejnych latach, ale sprawa ta była lekceważona przez dowództwo zwaśnionych armii i nie odnotowywano jej w odpowiednich rejestrach.

Wielu historyków uważało, że do zawieszenia broni między żołnierzami brytyjskimi a niemieckimi doszło tylko jeden raz. Tymczasem takie zawieszenie zdarzyło się kilkakrotnie i przynajmniej 50 proc. żołnierzy brytyjskich brało w nim udział.

Źołnierze zwaśnionych armii na czas Bożego Narodzenia odkładali broń, spotykali się na tzw. ziemi niczyjej i wymieniali się żywnością, cygarami oraz wszelkimi dobrami, które posiadali na froncie. Śpiewali także kolędy. W ten szczególny dzień panowała między nimi niezwykle serdeczna atmosfera. Po upływie Bożego Narodzenia, żołnierze znowu zażarcie walczyli ze sobą.

Dr Thomas Weber, historyk z University of Aberdeen dotarł do listu szkockiego żołnierza służącego w regimencie kanadyjskim, który twierdził, że zawieszenie broni odbywało się co roku w czasie Bożego Narodzenia aż do zakończenia wojny, tylko, że nie pisano o tym w oficjalnych rejestrach wojskowych. Dowódcy nie informowali o nich swoich przełożonych.

Historyk wskazuje na to, że wielu naukowców twierdziło, iż do zawieszenia broni nie dochodziło później, gdyż następowała brutalizacja walczących. Tymczasem są dowody na to, że po zaprzestaniu choćby na chwilę walki na froncie, kiedy uszła już adrenalina, żołnierze pomagali rannym z innych armii.

Dr Weber zgromadził materiały potwierdzające, że w Lille w 1915 r. miało miejsce kolejne zawieszenia broni i wspólne świętowanie Bożego Narodzenia przez żołnierzy z brygady Hitlera oraz ich brytyjskich oponentów. Z kolei w 1916 r. niemieccy żołnierze bratali się z Kanadyjczykami w Vimy Ridge. Podobno Hitler był oburzony tym zjawiskiem. Miał rzekomo powiedzieć, że „o czymś takim w ogóle nie powinno się myśleć na froncie”.

Historyk dodaje, że zawieszenie walk odbywało się na froncie zachodnim pomiędzy Brytyjczykami i Kanadyjczykami a Niemcami. Ci ostatni jednak nie byli skorzy do okazywania serdeczności Francuzom.

Źródło: IndependentCatholicNews.com, AS

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29485 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]