Sąd odrzucił odwołanie – hiszpański historyk skazany na 33 miesięcy za “usprawiedliwianie Holokaustu”

Sąd Apelacyjny w Barcelonie odrzucił odwołanie i podtrzymał wcześniejszy wyrok skazujący Pedro Varela na 7 miesięcy pozbawienia wolności za “usprawiedliwienie Holokaustu” (justificación del genocidio), oraz podwyższył wyrok do dwóch lat i 9 miesięcy więzienia.

W 2008 roku znany hiszpański historyk i wydawca, Pedro Varela został aresztowany, podczas którego policja wtargnęła i zarekwirowala pięć tysięcy kopii książek przygotowanych do rozpowszechniania w jego księgarni Librería Europa w Barcelonie. Aresztowanemu postawiono zarzut o  “negowanie Holokaustowi”, zamieniony później na oskarżenie o “usprawiedliwianie Holokaustu”. Tym samym sąd, stosując talmudyczną ekwilibrystykę słowną, uniknął zastosowania się do nowych przepisów obowiązujących w Hiszpanii, gdzie oficjalnie zniesiono karę za “negowanie Holokaustu”, a prokuratura powołując się na przepisy artykulu 607.2 Kodeksu karnego, sama wycofała się z tego oskarżenia. Jednocześnie sąd odrzucił oskarżenie prokuratory o “podburzanie do nienawiści i o nienawiść rasową motywowaną antysemityzmem”.

Prawo zabraniające “usprawiedliwianiu Holokaustu” wprowadzone zostało w Hiszpanii w 1993 roku, dokładnie w 20 lat po śmierci generała Francisco Franco, którego media i inne lewicowo-syjonistyczne ośrodki określają najczęściej jako “dyktatora walczącego z wolnością słowa”.

Już w dwa lata po wprowadzeniu w Hiszpanii tego prawa, Pedro Varela został aresztowny i skazany na maksymalny wyrok pięciu lat więzienia za oferowanie w swojej księgarni książek prezentujących tezy tzw. rewizjonistów historycznych oraz krytykujące politykę państwa Izrael. Długie sądowe zmagania i odwołania do wyższych instancji pozwoliły mu wtedy na obniżenie wyroku do 7 miesięcy. Tym razem syjonistyczne siły doprowadziły do jego bezwzględnego skazania, na dodatek podwyższając wcześniejszy wyrok. Varela rozpoczął odbywanie wyroku w czwartek, 9 grudnia 2010 r.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: BarcelonaReporter | http://www.barcelonareporter.com/index.php?/news/comments/barcelona_judge_has_sentenced_the_neo-nazi_pedro_varela_to_two_years_and_ni/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content