List w sprawie RAŚ, czyli co się dzieje na Śląsku?

Aktualizacja: 2010-12-9 2:52 pm

Na adres internetowej poczty poselskiej otrzymałem list od mieszkańca Śląska. Podpisany imieniem i nazwiskiem oraz z adresem zwrotnym. List rozpoczyna się od słów „Szanowni Posłowie Sejmu RP”. Przypuszczam więc, że został napisany do wszystkich moich Koleżanek i Kolegów. Ma więc formę listu otwartego. Biorąc pod uwagę, że nie jest skierowany tylko do mnie i opisuje wydarzenia, które mnie poruszyły postanawiam go upublicznić. Oto jego treść:

W dniu 17.07. miał w Katowicach miejsce tzw. IV Marsz Autonomii Śląska. Zorganizowany, tak jak trzy poprzednie, przez organizację o nazwie RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA. RAŚ jest liczącym podobno (dane zarządu) 7000 członków ugrupowaniem szerzącym na Śląsku i poza granicami RP, szczególnie w Niemczech, hasła wrogie polskiej państwowości i narodowi polskiemu. W tegorocznym marszu wielu uczestników, w tym z grona organizatorów, nosiło czarne koszulki z niemieckim napisem OBERSCHLESIEN. Równie często występowały na licznych transparentach niemieckie słowa ADLER (orzeł) i Heimat (mała ojczyzna). Oprócz miejscowych sympatyków tego ruchu maszerowali również jego protektorzy z Niemiec. Na zakończenie marszu były różne antypaństwowe przemówienia i odczytany został list posła K. Kutza, w którym Kutz stwierdza iż : czynne uczestniczenie w BOJU o autonomię Górnego Śląska JEST WSPÓŁCZESNYM OBOWIĄZKIEM OBYWATELSKIM. RAŚ odwołuje się do przykładu hiszpańskiej KATALONII, która zmierza do uzyskania niepodległości, czyli oderwania się od Hiszpanii. RAŚ chce podjąć rozmowy w sprawie swoich planów poza hajmatem np. w Wielkopolsce i Pomorzu licząc prawdopodobnie na odzew mieszkającej tam mniejszości niemieckiej.

RAŚ cieszy się bieżącym poparciem katowickiego wydania GW i redaktorów Dziennika Zachodniego. Jak do tej pory oficjalne czynniki państwowe jak i samorządowe nie czynią nic aby przeciwdziałać tej separatystycznej propagandzie. Skutki mogą być w przyszłości opłakane.

Pisząc w tej sprawie chcę zwrócić Waszą uwagę na ten narastający problem.

Łączę pozdrowienia.

Polski Ślązak

(tu następuje imię i nazwisko, które pozostawiam do swojej wiadomości).

Ta treść nie wymaga komentarza. Dodajmy, że PO i PSL zdecydowały o zawarciu koalicji z RAŚ, która będzie rządziła samorządem województwa śląskiego. Rodzi się pytanie o co tu chodzi? Co naprawdę dzieje się na Śląsku?

Bogusław Kowalski

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29170 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]