Biskupi Szwajcarii protestują przeciw usuwaniu krzyży z miejsc publicznych

Aktualizacja: 2010-12-7 1:55 pm

„Zakaz umieszczania krzyża w miejscach publicznych nie oznaczałby bynajmniej tolerancji, ale właśnie nietolerancję. Przeszkadzałby bowiem w publicznym wyrażaniu wiary chrześcijańskiej” – piszą szwajcarscy biskupi w komunikacie wydanym na zakończenie trwającej od 29 listopada do 1 grudnia 290. sesji plenarnej episkopatu.

Biskupi Szwajcarii zwracają uwagę na nasilone ostatnio przejawy wrogości względem symboli religijnych w przestrzeni publicznej oraz na tendencję, by spychać religię do sfery prywatnej. Podkreślają, że wolność sumienia i wyznania to cenne dobro, które winny respektować wszystkie wspólnoty religijne i każde państwo. Pozwala ona ludziom żyć zgodnie ze swą wiarą zarówno prywatnie, jak publicznie. Stąd wynika prawo do publicznego dawania świadectwa wyznawanej wierze przez znaki widoczne na zewnątrz. Episkopat przypomina, że większość Szwajcarów opowiada się za umieszczaniem w miejscach publicznych znaków chrześcijańskich takich, jak krucyfiks. Uznaje ona, że nie chodzi tu o obronę dawnych przywilejów, zdając sobie sprawę, że usunięcie tych znaków godzi w chrześcijańskie podwaliny społeczeństwa i w przyjęty w Szwajcarii sposób współistnienia. „Wolność sumienia i wyznania zapewnia się tylko wówczas, gdy wyrażanie własnej wiary i jej symbole są wzajemnie tolerowane” – stwierdzają biskupi.

Szwajcarski episkopat wyraża też solidarność z prześladowanymi chrześcijanami Bliskiego Wschodu. Zwraca uwagę na dalsze pogarszanie się sytuacji wyznawców Chrystusa w krajach tego regionu. Biskupi czują się zaszokowani zwłaszcza dramatyczną sytuacją w Iraku, przypominając dokonany 31 października krwawy zamach na kościół syrokatolicki w Bagdadzie. Przytaczają wiarygodne dane, według których ponad 200 mln chrześcijan na świecie cierpi prześladowania lub jest stale nękanych z powodu swej wiary. Episkopat wyraża wdzięczność wszystkim, którzy wspierają uciśnionych chrześcijan. Wzywa, by we wszystkich szwajcarskich parafiach odprawiano Msze czy inne nabożeństwa za prześladowanych braci w wierze.

ak/ zenit, www.kath.ch

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29078 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]