List w sprawie zagrożenia warszawskich bibliotek

Aktualizacja: 2010-12-2 5:28 pm

Wobec zagrożenia dla egzystencji wielu bibliotek warszawskich, spowodowanego obniżeniem dotacji z budżetu miejskiego po cięciach prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, poseł dr. Artur Górski (PiS) wystosował list, który publikujemy poniżej.

Warszawa, dn. 29.11.2010 r.

BPAG – 234/2010

Pani
Hanna Gronkiewicz – Waltz
Prezydent m. st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


Otrzymałem do wiadomości Stanowisko Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” z dn. 8.11.2010 r. w sprawie zagrożenia funkcjonowania Bibliotek Publicznych w Warszawie.

Według Zarządu Regionu Mazowsze, w założeniach do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. obniżono planowane wydatki na biblioteki publiczne, w niektórych dzielnicach nawet do 30 proc. Zdaniem związkowców, taka polityka nieuchronnie doprowadzi do likwidacji części bibliotek (szacuje się, że nawet do 10 proc.), a tym samym przyczyni się do utraty pracy wielu osób w nich zatrudnionych. „Solidarność” podkreśla, że w warunkach kryzysu gospodarczego pozbawianie zatrudnienia zwiększa liczbę bezrobotnych bez szansy znalezienia pracy.

Co więcej, likwidowanie kolejnych bibliotek pozbawia możliwości korzystania z ich zasobu ludzi niezamożnych, którzy z powodu nieustannego wzrostu cen książek na rynku wydawniczym nie mogą pozwolić sobie na ich zakup. „Solidarność” przypomina również, że zwiększony podatek VAT na książki nieuchronnie prowadzi do zjawiska, w którym staje się ona towarem luksusowym, a przecież należy pamiętać, iż jej użytkownikami są przede wszystkim dzieci i młodzież uczęszczające do szkół. „Należy podkreślić, że książka nie jest tylko produktem handlowym, ale dobrem kultury oraz narzędziem oświaty. Nieobecność książki w bibliotekach, czy wręcz likwidacja bibliotek, przyniesie długofalowe skutki, zarówno kulturalne jak i społeczne” – napisano w Stanowisku.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Prezydent z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych przeznaczonych dla bibliotek, a jeśli nie jest to możliwe, proszę o informację, jakie będą podejmowane działania, aby pomimo zmniejszenia nakładów nie zamykać bibliotek publicznych w Warszawie i nie zwalniać ich pracowników. Jeśli zaś faktycznie biblioteki będą zamykane i pracownicy bibliotek zwalniani, proszę o podanie przewidywanej skali tego zjawiska.


Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=28940 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]