Uwaga absurd! – Robert Gwiazdowski

Z powodu braku dowodów Prokuratura Apelacyjna w Krakowie umorzyła śledztwo dotyczące korupcji przy wpisaniu iwabradyny na listę leków refundowanych. [link]

Gdy do iwabradyny dopłacał NFZ kosztowała 213 zł. Po skreśleniu z listy leków refundowanych jej cena w aptece spadła do 70 zł. [link]

To oczywiście nie jest żaden dowód na korupcję – i bynajmniej nie jest moją intencją sugerowanie jej istnienia. Bo korupcja (od łac. corruptio – zepsucie) to „nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści”. Co prawda „korzyść” jest pojęciem szerszym niż „szkoda”, o której spowodowanie prokuratorzy tak ochoczo oskarżają  niewinnych często ludzi, bo nie ma tylko wymiaru ekonomicznego, ale jej istnienie trzeba udowodnić.

Ale jest to niezbity dowód na absurdalność istniejącego systemu, w którym może dochodzić (nawet bez korupcji) do takich efektów.

Robert Gwiazdowski

Za: Robert Gwiazdowski blog | http://www.blog.gwiazdowski.pl/index.php?subcontent=1&id=858

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content