Uwaga absurd! – Robert Gwiazdowski

Aktualizacja: 2010-11-15 12:11 pm

Z powodu braku dowodów Prokuratura Apelacyjna w Krakowie umorzyła śledztwo dotyczące korupcji przy wpisaniu iwabradyny na listę leków refundowanych. [link]

Gdy do iwabradyny dopłacał NFZ kosztowała 213 zł. Po skreśleniu z listy leków refundowanych jej cena w aptece spadła do 70 zł. [link]

To oczywiście nie jest żaden dowód na korupcję – i bynajmniej nie jest moją intencją sugerowanie jej istnienia. Bo korupcja (od łac. corruptio – zepsucie) to „nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści”. Co prawda „korzyść” jest pojęciem szerszym niż „szkoda”, o której spowodowanie prokuratorzy tak ochoczo oskarżają  niewinnych często ludzi, bo nie ma tylko wymiaru ekonomicznego, ale jej istnienie trzeba udowodnić.

Ale jest to niezbity dowód na absurdalność istniejącego systemu, w którym może dochodzić (nawet bez korupcji) do takich efektów.

Robert Gwiazdowski

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=28464 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]