Ilu jest jeszcze sędziów i prokuratorów stanu wojennego? Tylko w Bielsku-Białej – 33!

Komisje Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN prowadziły dotąd w całym kraju 33 postępowania związane ze stosowaniem dekretu o stanie wojennym. Jednak osób, którymi dzięki decyzji Trybunału śledczy IPN mogliby się zająć, jest więcej. Na przykład w Bielsku-Białej to 18 sędziów i 15 prokuratorów, a w przypadku spraw, jakie toczyły się przed sądami ówczesnego Śląskiego Okręgu Wojskowego – 18 sędziów i 24 prokuratorów – jak wylicza Ewa Koj, naczelnik pionu śledczego katowickiego IPN. – Zapewne część sądów dyscyplinarnych nie zgodzi się na odebranie immunitetu także po decyzji Trybunału – mówi Koj, jednakże i tak jest zadowolona, że teraz sądy nie mogą z góry uznawać, iż wniosek o uchylenie immunitetu jest „oczywiście bezzasadny”. A w ten sposób postępowały po uchwale SN.

Za: Przeciw Bezprawiu | http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1262:ilu-sdziow-i-prokuratorow-stanu-wojennego-jest-w-bielsku-i-na-lsku-&catid=10:ogolna&Itemid=2 | Ilu sędziów i prokuratorów stanu wojennego jest w Bielsku i na ŚlÄ…sku

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content