Sztuczki w ocenie sztuki

Aktualizacja: 2010-11-11 4:52 pm

W dniach od 21 października do 7 listopada na scenie teatru LaMaMa w Nowym Jorku zaprezentował „Impresje chopinowskie” Białostocki Teatr Lalek.

Przyzwyczajono już nas myśleć na temat wydarzeń ze świata polskiej kultury, że jeśli coś nie nawiązuje co najmniej do mądrości Św. Pamięci Bruno Szulca, to nie ma to z pewnością większej wartości artystycznej.

Twórcy spektaklu o Chopinie użyli w nazwie spektaklu określenia „Impresje”, by uwypuklić muzyczny charakter widowiska. Nie powstrzymało to jednak miejscowych piszących na temat spektaklu od krytyki, która twórcom spektaklu absolutnie nie należała się.

Dlaczego?

Pewnie dlatego, że wedle narzuconego nam niestety schematu, wszystko w sztuce  musi mieć wyraźne wątki  perwerto-feministyczne lub jeszcze lepiej  holokaustyczne, obciążone nadto apokaliptycznym widmem Szulca, Gombrowicza czy im podobnych oryginałów, by zasługiwać na miano wydarzenia w polskiej sztuce.

Oczywiście, gdyby twórcy owego przedstawienia zamiast Paganiniego umieścili na kanapie obok marionetki Chopina powiedzmy skrzypka sprowadzonego właśnie szczęśliwie z dachu – o tak, wówczas doszukano by się w tym przedsięwzięciu dużo głębszych treści.

Widz bez odchyłek

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów autorskich

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=28378 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]