Dania: koniec refundacji in vitro

Duński rząd zaprzestaje refundowania kosztów zapłodnienia pozaustrojowego. Według oficjalnej wersji – z powodu oszczędności.

Od przyszłego roku procedury sztucznego zapłodnienia nie będą podlegały refundacji z budżetu państwa. Do tej pory Fundusz Zdrowia zwracał pieniądze nawet za trzy próby. Teraz pary będą musiały płacić z własnej kieszeni.

Rząd wprowadził program oszczędnościowy. Likwidacja refundacji ma przynieść 200 milionów koron (ok. 100 mln złotych) oszczędności rocznie.

Dania ma jeden z najwyższych wskaźników urodzeń dzieci poczętych in vitro – ok. 8 – 10 proc. wszystkich urodzeń. Według ekspertów nowe prawo spowoduje, że rocznie na świat będzie przychodziło około tysiąca dzieci mniej.

Procedury in vitro są kosztowne, ale ich efektywność jest bardzo niska. W najlepszych ośrodkach wynosi 28 – 31 proc. dla kobiet przed 35. rokiem życia i ok. 5 proc. w przypadku kobiet powyżej 40 roku życia.

[Opracowano na podstawie informacji w: „Rzeczpospolita” (mmzz) – 09.11.2010 r.]

Za: HLI-Polska | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1512

Skip to content