Jak feminizm deprawuje ojcowską miłość do córek – Henry Makow

Źyjemy w świecie, w którym próbuje się na nowo zdefiniować rodzinę i wyeliminować lub przynajmniej osłabić w niej rolę ojca. Ideolodzy feminizmu traktują mężczyzn jako używajacych przemocy tyranów i promują w związku z tym wychowywanie dzieci przez samotne matki lub pary homoseksualne.Viktoria Secunda w swojej książce Women and their Fathers: the Sexual and Romantic Impact of the First Man in Your Life (1992) pisze, że już obecnie większość dziewcząt odczuwa zbyt nikłe okazywanie im milości przez ojców, co powoduje, że wyrastają one na niepewne siebie, oziębłe kobiety, które nie mają zaufania do mężczyzn. W rezultacie mamy do czynienia z nieudanymi małżeństwami, rozbitymi rodzinami i błędnym kołem braku ojcowstwa. Wnioski autorki oparte są na wynikach rozmów przeprowazdzonych ze 150 córkami i 75 ojcami oraz z wieloma ekspertami. Sama autorka jest feministką, dlatego udało jej się w wielu miejscach uśpić cenzurę. W rezultacie powstała uczciwa i pożyteczna praca. Ironią jest fakt, że właśnie feminizm jest odpowiedzialny za wiele omawianych symptomów.  Zdaniem autorki, dziewczęta kształtują swój romantyczny wzór mężczyzny w oparciu o relacje z ojcem.  Jedna z dziewczyn stwierdziła np., „że kiedy dorosnę, postaram się znaleźć mężczyznę tak dobrego i miłego jak mój tatuś” (str. 105).

Kobiety instynktownie odtwarzają to czego doświadczyły w dzieciństwie, nawet jeżeli były to nieprzyjemne sytuacje ze strony ich ojców.  Próbują jeszcze raz przeżyć swoje emocje z dzieciństwa, bo innych nie znają.  Trzyletnia dziewczynka chciała np. wyjść za tatusia i odsunąć mamusię. Dobry ojciec powinien pomóc jej zrozumieć, że musi ją przygotować dla innego mężczyzny. Jeżeli jednak ojciec opuści rodzinę, jej idealizacja ojca pozostanie zamrożona w czasie. Dziewczynki potrzebują aprobaty i miłości ze strony ojca. To jest tak niezbędne jak słońce i woda dla kwiatu. Jedna z dziewcząt powiedziała ojcu, że kiedyś pozna chłopaka. Ojciec zażartował, że przepędzi go kijem. Powiedział to, żeby czuła swoją wartość. Nie musiał robić nic więcej. Inna młoda kobieta stwierdziła, że to dzięki ojcu uwierzyła w siebie. Kiedy matka powiedziała jej, że chłopcy nie lubią zbyt mądrych dziewcząt, ojciec odpowiedzial, że znajdzie sobie mądrzejszego chłopaka.Takie kobiety mają pozytywne nastawienie do siebie i mogą znaleźć partnerów, którzy odzwierciedlają oddanych im ojców jakich pamietają z dzieciństwa.

Kobiety bez ojców

Jeżeli kobieta nie ma kochającego i troszczacego się o nią ojca, np. na wskutek rozwodu lub emocjonalnej niedojrzałości, może próbować poznać mężczyzn, którzy nie dbają o nią lub odtrącają ją. Może myśleć o sobie jako o kimś kogo nie można pokochać. Szukając jakiejś rekompensaty, takie kobiety mogą przedwcześnie rozpoczynać życie seksualne.  Mogą bać się intymności. Powszechne jest u nich przekonanie, że mężczyzna i tak je opuści. Zdaniem Secundy, kobiety, które mają problem z osiągnięciem orgazmu, zwykle w dziecinstwie nie miały ojca lub też nie był on emocjonalnie zaangażowany. Kobiety bez ojców nie czują się z nikim związane. Zamykają się w sobie i mają zwykle trudne stosunki z innymi. Większość takich córek zwykle w życiu wypróbowywało mężczyzn, szukało pretekstów, zaczynało walkę oczekując, że zostaną opuszczone, lub szukały usprawiedliwienia aby odejść same.  Innym symptomem była obawa, aby nie być finansowo zależną od mężczyzny.  Wydaje się, że im mniej męskiej uwagi doświadczały w dziecinstwie, tym bardziej ukrywały swoje uczucia, ograniczały się do powierzchownych związków, które nie wymagały zaangażowania emocjonalnego. Dziewczyny, których ojcowie się wyparli, zwykle maskulinizowały się. Mogła to być podświadoma próba odzyskania ojca. Stawały się czymś, czego im brakowało. Innymi słowy, dobry ojciec umacnia w córce kobiecość. Kiedy brakuje ojca, szuka ona kompensaty w postaci maskulinizacji, co podważa oczywiście jej przyszłe relacje z mężczyznami.

Geneza ruchu feministycznego

Wiele liderek drugiej fali feminizmu to produkty rozbitych rodzin. Marilyn French autorka książki The War Against Women napisala, że „W moim życiu ojciec był nieobecny, nie interesował się nami.” Gloria Steinem mówiła, że jej ojciec wyjechał do Kaliforni i nigdy nie dzwonił. Widywała go raz lub dwa w ciągu roku. Feminizm to forma nieustannej kompensaty utraty ojca. Jego celem jest „obalić patriarchat”. Słowo to wywodzi się od łacinskiego pater, czyli ojciec. Podobnie jak komunizm, feminizm ma swoje korzenie w usiłowaniach Iluminatów obalenia Boga i naturalnego porządku oraz narzuceniu ludzkości wszechogarniającej dyktatury bogatych. Popierany przez Fundacje Rockefellera, niszczy tradycyjną rodzinę, co było również dalekosiężnym celem komunizmu. Fundacja Rockefellera wspierała również eksperymenty dr Josefa Mengele dokonywane na więźniach obozów koncentracyjnych. Ich celem, podobnie jak feminizmu, było wychodowanie nowej rasy niewolników dla obsługiwania bogatych.

Wzorem dla feminizmu jest walka klas Marksa. Mężczyźni rzekomo uciskają kobiety, wykorzystując je w roli matek i żon, co jest oczywistym nonsensem, gdyż obydwie role społeczne – męska i żeńska, wymagają poświęcenia. Mężczyźni od wieków chronili i wspierali swoje rodziny. Feminizm odzwierciedla przekonanie Iluminatów (masońsko-komunistyczne), że to człowiek określa rzeczywistość, a nie Bog lub natura. Role męskie i żeńskie mają być rzekomo zdeterminowane przez społeczeństwo a nie przez różnice biologiczne. Zmusza kobiety do porzucenia ról żeńskich oraz do uzurpowania sobie ról męskich. Celem jest pozbawienie mężczyzn cech męskich i uczynienie z nich politycznych impotentów. Miłość, szczególnie dla kobiet, jest kwestią wiernosći. Feminizm uczy kobiety nieufności, twierdzżc, że cała niesprawiedliwość bierze się z „nierówności” płci, dlatego należy dążyć do zlikwidowania heteroseksualności. Wiele feministek jest lesbijkami, które promują homoseksualizm. Wymogły uchwalenie przepisów prawnych, które pozbawiają mężczyzn prawa do dzieci i majątku. Rutyną sądową stało się już dyskryminowanie mężczyzn.

Druga fala feminizmu jest największym wrogiem kobiecości.  Stanowi część tajemnego planu zatrucia uczucia miłości oraz zniszczenia ludzkiej duchowości.  Społeczeństwo traci na zanikaniu takich kobiecych cech, jak kobieca miłość, czar, piękno, inteligencja, skromność oraz wdzięk. Dziewictwo stało się już reliktem przeszłosći. Kobiety chciałyby być wiecznie młode, ale zapominaja, że sekretną formułą może być wierność. Władza umacnia i upowszechnia tą feministyczną mistyfikację.

Spustoszenie wywołane przez feminizm

Od czasu wystąpienia drugiej fail feminizmu w latach 60-ych, trzykrotnie wzrosła ilość rozwodów.  Obecnie prawie 50% białych kobiet, które wyszło za mąż jest rozwódkami. W latach 40-ych było ich tylko 14%.  W latach 1970-1992 procent dzieci jakie urodziły się poza małżeństwem wzrósł z 11% do 30%. Trzykrotnie wzrosła ilość dzieci wychowywanych przez pojedynczych rodziców. W 2000 roku 22,4% (16 mln) dzieci poniżej 18 lat bylo wychowywanych praez samotne matki. W roku 1960 było ich tylko 8%. Badania przeprowadzone na próbie 1000 dzieci rozwiedzionych rodziców (1976-1987) wykazały, że prawie połowa z nich nie widziala się z ojcem w ciągu ostatniego roku. Sytuacja ta może wzmacniać zachowania homoseksualne, ponieważ jak wykazałem powyżej, dziewczyny kompensują sobie brak ojca maskulinizacją, a chłopcy feminizują się. Z punktu widzenia rozwoju psychologicznego kobiet oraz poczucia szczęścia feminizm jest oczywistym zjawiskiem chorobowym.

Ojcowie-córki: heteroseksualny paradygmat

Dzisiejsi mężczyźni i kobiety pozostają w stadium zahamowanego rozwoju emocjonalnego, w czymś co przypomina zamrożoną fazę zalotów. Kiedy ludzie znajdują się w rozterce oraz kiedy są spragnieni seksu, staja się łatwo podatni na manipulacje. Media promują obsesje na punkcie seksu oraz przesuwają małżeństwo oraz zakładanie rodziny w nieskonczoność. W małżeństwie seks jest łatwo dostępny i traci na ważności. Młodych mężczyzn uczy się oceniać kobiety po wyglądzie, ignorując cechy niezbędne do udanego małżeństwa. Media prezentują piękne kobiety jako boginie, a miłość staje się ersatzem religii.

Chciałbym poniżej przedstawić kilka rad  dla młodych mężczyzn: Jeżeli kobiety tworzą obraz idealnego mężczyzny na podstawie swojego ojca,  to być może mężczyźni powinni starać się być bardziej „ojcowscy” w swoim podejściu do kobiet. Zwykle kobiety wybierają sobie mężczyzn starszych od siebie (około 5 lat), odtwarzajac swoją rodzinę tak by mąż zapewnił duchowe i emocjonalne bezpieczeństwo, jak to robił (lub powinien robić) ich ojciec.  Mężczyźni powinni szukać młodszych kobiet, które na nich czekają. Zamiast oceniać je w kategoriach seksu, powinni raczej wybierać  długoterminowe stosunki prowadzące do małżeństwa.  Daje to większą satysfakcję niż przypadkowy seks. Niezależnie od tego czy kobiety miały dobrego ojca, czy nie, potrzebują one takiego męża, który zapewniłby dzieciom bezpieczeństwo, opiekę i odpowiednie wychowanie. Mężczyćni powinni się przygotowywać do tej roli.  Jest to standard, do którego mężczyźni zawsze się przymierzali i w jaki sposob są oceniani przez kobiety. Jeżeli kobiety w swoim wyborze kierują się wzorem ojca, to czy również mężczyźni szukają kobiet, które przypominają im matkę? Być może, ale to nie jest prawidłowe. Mężczyzna nie powinien oczekiwać, że żona będzie dla niego jak matka dla dziecka. Raczej powinien spodziewać się od niej lojalności, przywiązania i zaufania, jakim dziewczyna darzy swojego ojca. Mężczyzna powinien być autorytetem jako mąż i ojciec. Oczywiście, dla mężczyzny kobieta jest bardziej atrakcyjna jeżeli jest mocna, skomplikowana i efektywna, ale kiedy również zachowuje swoje dziewczęce cechy. Kiedy kobieta ma zaufanie do męża, może zająż się równiez swoją kobiecością, co pozwoli jej zachować młodość i atrakcyjność do późnych lat. Odpowiedzialność ojca polega na tym, aby budować w córce zaufanie do mężczyzn i przygotować ją dla wartościowego partnera. Wymaga to utwierdzenia jej płciowej identyfikacji jako atrakcyjnej partnerki dla przyszłego męża.

KONKLUZJE

W ciągu mojego życia popularny obraz ojca został przeksztalcony z budzącego szacunek Roberta Younga z Father Knows Best w głupkowatego Homera Simpsona.  Nie jest to ani przypadek, ani „znak czasu”. Proces ten odzwierciedla skomplikowany plan wojny psychologicznej opracowany przez Iluminatów, aby odmaskulinizować mężczyzn, zmniejszyć populację oraz zdegradować i zdestabilizować społeczeństwo. Ci, którzy sprawują władzę nad naszą planetą nie chcą, abyśmy byli dojrzali i mogli oceniać rzeczywisty obraz sytuacji. Ich głównym narzędziem są media, które promują takie ruchy jak feminizm w taki sposób, aby robiły wrażenie spontanicznego działania. Kobiety mają takie samo prawo do szacunku i samorealizacji, jeżeli tego chcą. Problem leży w tym, że druga fala feminizmu nie dotyczy właściwie równości w swobodzie wyboru, ale zawiera ukryty program upowszechniania lesbijskich zachowań, które atakują podstawową komórkę społeczną jaka jest heteroseksualna rodzina. Na tej chorobie, która prowadzi do zniszczenia rodziny powstała pasożytnicza warstwa feministycznych profesjonalistek: polityków, wychowawców, pisarzy, prawników, konsultantów społecznych, itd., która stała się już polityczną elitą mającą wpływ na nasze życie.  W ten sposób ludzkość znalazła się w stadium zahamowanego rozwoju. Najwyższy czas, aby mężczyźni zaczęli działać. W cyklu ludzkiego żywota, chłopcy stają się ojcami. Syn niesie wizje swojego ojca. Mówi się, że nie odniosłeś sukcesu, jeżeli nie masz następcy. Mężczyźni również cierpią z powodu utraty ojca, ale mamy Ojca, ktory nas nie opuści. Myślę o Bogu.  Zostaliśmy stworzeni na jego podobieństwo i nosimy go w swojej duszy. Po łacinie vir znaczy mężczyzna. Pochodzące od niego angielskie słowo virtue znaczy postępować właściwie. W tym kontekście właściwą rzeczą dla mężczyzny jest założenie zdrowej, szczęśliwej rodziny opartej na prawdziwych wartościach i prawidłowej wizji życia.

Henry Makow

Z angielskiego tłumaczył Stanley SasZa: PolPatriot.com | http://www.polpatriot.com/html/wojna_kultur.html#jakfeminizm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content