IPN może ścigać za stan wojenny

Pion śledczy IPN może ścigać sędziów i prokuratorów stosujących działający wstecz dekret Rady Państwa o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 roku. Taką decyzję podjął Trybunał Konstytucyjny – wbrew temu, co stwierdził Sąd Najwyższy w 2007 roku.

Uczestników strajków i demonstracji z pierwszych dni stanu wojennego skazywano bowiem na podstawie dekretu jeszcze zanim został on opublikowany (w Dzienniku Ustaw z datą 14 grudnia).

Po decyzji Trybunału IPN może się teraz domagać uchylenia immunitetu nadgorliwych sędziów i prokuratorów, a to umożliwiłoby postawienie ich przed sądem. W razie udowodnienia im winy, w myśl kodeksu karnego z 1969 roku, który obowiązywał także w 1981 roku, za bezprawne pozbawienie wolności działaczy opozycji, takim przedstawicielom prawa groziłoby nawet 10 lat więzienia.

Po decyzji SN z 2007 roku sprawy były zawieszone, jednak teraz IPN policzył te, na których wznowienie są szanse.

Komisje Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN prowadziły dotąd w całym kraju 33 postępowania związane ze stosowaniem dekretu o stanie wojennym. Jednak osób, którymi dzięki decyzji Trybunału śledczy IPN mogliby się zająć, jest więcej. Na przykład w Bielsku-Białej to 18 sędziów i 15 prokuratorów, a w przypadku spraw, jakie toczyły się przed sądami ówczesnego Śląskiego Okręgu Wojskowego – 18 sędziów i 24 prokuratorów – jak wylicza Ewa Koj, naczelnik pionu śledczego katowickiego IPN. – Zapewne część sądów dyscyplinarnych nie zgodzi się na odebranie immunitetu także po decyzji Trybunału – mówi Koj, jednakże i tak jest zadowolona, że teraz sądy nie mogą z góry uznawać, iż wniosek o uchylenie immunitetu jest „oczywiście bezzasadny”. A w ten sposób postępowały po uchwale SN.

roja/Rzeczpospolita

Za: Fronda.pl | http://fronda.pl/news/czytaj/ipn_moze_scigac_za_stan_wojenny

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content