- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Potwierdzono wyższe ryzyko porażenia mózgowego u dzieci in vitro

Dzieci poczęte w drodze zapłodnienia pozaustrojowego są bardziej narażone na porażenie mózgowe – ustalili duńscy naukowcy. Stwierdzili, że problemy z płodnością u rodziców nie wyjaśniają przyczyny tego zjawiska.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Aarhus zaobserwował, że u dzieci urodzonych dzięki zastosowaniu metody in vitro dwukrotnie częściej dochodzi do porażenia mózgowego. Lekarze stosujący techniki rozrodu wspomaganego uznali, że kwestia ta powinna być potraktowana poważnie.

Bezpieczeństwo metod zapłodnienia pozaustrojowego jest monitorowane od czasu narodzin pierwszego dziecka „z probówki” w 1970 r. Ponieważ liczba dzieci poczętych in vitro rośnie, niektóre obawy o problemy rozwojowe nie potwierdziły się, ale inne tak. Na przykład badania wciąż potwierdzają wysokie ryzyko wystąpienia dziecięcego porażenia mózgowego. Szczególnie w przypadku ciąży mnogiej.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Human Reproduction” możemy przeczytać, że w grupie dzieci urodzonych po zastosowaniu metody ICSI, podczas której plemnik jest bezpośrednio wstrzykiwany do komórki jajowej, zaobserwowano podwojenie ryzyka wystąpienia porażenia mózgowego w porównaniu z grupą dzieci poczętych naturalnie.

[Tłumaczenie i opracowanie własne na podstawie materiałów BBC News/Health – 03.11.2010 r.]

Materiał źródłowy:
Jin Liang Zhu, Dorte Hvidtjørn, Olga Basso i in., “Parental infertility and cerebral palsy in children”, w: “Human Reproduction”, first published online November 2, 2010 doi:10.1093/humrep/deq206.

Streszczenie w języku angielskim: http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2010/10/17/humrep.deq206.abstract?sid=86ebf970-4ca1-4613-b2ff-6ede3da98012