ONZ: próba ustanowienia nowego “prawa dzieci do kompleksowej edukacji seksualnej”

Aktualizacja: 2010-10-29 11:58 am

Blok państw afrykańskich i karaibskich na forum ONZ zdecydowanie odrzucił raport, który promuje prawo najmłodszych dzieci do wczesnej, kompleksowej edukacji seksualnej, którą miałoby im zapewnić państwo.

Kontrowersyjny raport przygotował Victor Muňoz, który twierdził, że państwa mają obowiązek zapewnienia już najmłodszym dzieciom dostępu do korzystania z wczesnej edukacji seksualnej. Muňoz powołał się na skandaliczne zalecenia UNESCO w sprawie edukacji seksualnej i tzw. Zasad z Dżakarty oraz na inne nieobligatoryjne dla państw raporty ONZ. Autor raportu nie pojawił się na forum ONZ, by odpowiadać na pytania oburzonych przedstawicieli niektórych państw.

W dokumencie jest mowa o tym, że co prawda rodzice mają prawo do edukacji swoich dzieci, jednak edukacja ta nie powinna się sprzeciwiać ich prawom. Dzieci i młodzież, jego zdaniem, mają prawo do rzetelnej informacji dotyczącej reprodukcji, ale także na temat tzw. orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (sic!). Zdaniem Muňoza szkoły powinny nauczać na temat „różnorodności seksualnej”, gdyż „zaprzeczanie istnieniu lesbijek, pederastów, transseksualistów i biseksualistów powoduje, że naraża się te grupy na dyskryminację w społeczeństwie”.

Państwa afrykańskie, Ameryki Łacińskiej, karaibskie a także organizacja skupiająca państwa muzułmańskie bezwzględnie potępiły skandaliczny raport Muňoza i odrzuciły go. Potępiły go także USA, Rosja, Watykan, nie uznając „prawa do kompleksowej edukacji seksualnej małych dzieci”. Poparły go np. Szwajcaria, Norwegia, Kanada i Argentyna, jak również delegaci Unii Europejskiej.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27964 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]