Antypolska hucpa żydowska na Princeton University

Na prestiżowym uniwersytecie w Princeton (stan New Jersey) planowana jest na najbliższy weekend międzynarodowa konferencja pod nazwą „Holokaust w okupowanej Polsce – nowe odkrycia i nowe interpretacje”.

Słowo wstępne wygłosi prof. Jan Tomasz Gross, etatowy pracownik naukowy tegoż uniwersytetu, autor antypolskich paszkwili, a udział weźmie kilkanaście innych osób, specjalizujących się w oczernianiu Polski i Polaków i tworzeniu nowych interpretacji, nie mających żadnego związku z wydarzeniami historycznymi, lecz wygodnych dla linii propagandowej Przemysłu Holokaustu.  Prelekcje obejmują m.in. następujące tematy:

  • „Segregacja po śmierci: Antysemityzm, trupy a kształcenie lekarzy w Polsce lat 1930.”
  • „Potępienie fantazji. Polityczna transformacja motywu krwawego paszkwilu w pogromach w Rzeszowie (czerwiec 1945) i w Kielach (lipiec 1946)”
  • „Jedwabne przed sądem: Polska sprawiedliwość i masakra w Jedwabnem. Procesy sądowe i dochodzenia prokuratora w latach 1947-1974”
  • „Kłamstwa wojenne i inne świadectwa: Żydowsko-chrześcijańskie relacje w Buczaczu, 1939-44”
  • „Nieudane próby ukrywania się Żydów na polskich wsiach – doświadczenie zdrady, denuncjacji i śmierci”
  • „Znaczenie pojęcia 'zdrada’ w Polsce podczas wojny”
  • „Polowanie na Żydów: Studium przypadku powiatu Dąbrowa Tarnowska, 1942-1944”
  • Polska granatowa policja, warty nocne, strażacy a Żydzi na obszarach wiejskich
  • Sesja na temat „Polskie Państwo Podziemne i  Żydzi: Nowe dokumenty, nowe interpretacje”

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program konferencji.


International Conference „Holocaust in Occupied Poland – New Findings and New Interpretations”

October 29-30, 2010 Princeton University 219 Aaron Burr Hall

Friday, October 29

10.00 – 10.15 Introduction

Jan Gross, Princeton University

Jan Grabowski, University of Ottawa

10.15 – 12.00 Session I: The Anti-Semitic Background

Chair: David Engel, New York University

Natalia Aleksiun, Touro College of Graduate Jewish Studies „Segregating Beyond Death: Anti-Semitism, Corpses and the Training of Medical Doctors in Poland of the 1930’s”

Joanna Tokarska-Bakir, Polish Academy of Sciences and Warsaw Univ. „The damnation of fantasy. Political transformation of the blood libel motif in the pogroms of Rzeszów (June 1945) and Kielce (July 1946)”

Rapporteur: Antony Polonsky, Brandeis University

Lunch

1:30-3:30 Session II: Court Evidence and Wartime Testimonies

Chair: Jan Grabowski, University of Ottawa

Krzysztof Persak, Institute of National Memory and Polish Academy of Sciences „Jedwabne before the court: Poland’s justice and the Jedwabne massacre – court proceedings and public prosecutor’s investigations, 1947-1974”

Omer Bartov, Brown University „Wartime Lies and Other Testimonies: Jewish-Christian Relations in Buczacz, 1939-44”

Rapporteur: Benjamin Frommer, Northwestern

Coffee Break

3:45-5:30 Session III: Theory and Practice of Betrayal

Chair: Jean Charles Szurek, CNRS and University of Paris X

Barbara Engelking, Polish Academy of Sciences „Failed Jewish attempts to hide in the Polish countryside – experience of betrayal, denunciation, and death”

Agnieszka Haska, Polish Academy of Sciences „The meaning of term „treason” in Wartime Poland”

Rapporteur: Christopher Browning, Univ. of North Carolina, Chapel Hill

Saturday, October 30

9:00-10:45 Session IV:

The Polish Underground State and the Jews: New Documents, New Interpretations.

Chair: Antony Polonsky, Brandeis University

Jan Grabowski, University of Ottawa „106th Division of AK and its Victory Over the Jews in Miechow Area, in November 1943”.

Alina Skibinska, U.S. Holocaust Memorial Museum and Polish Academy of Sciences „Perpetrators Self-Portrait (the accused village administrators, commune heads, fire chiefs, forest rangers and gamekeepers)

Rapporteur: David Engel, New York University

Coffee Break

11:00-12:45 Session V:

The Polish „Blue Police”, Night Watch, Firefighters and the Jews in Rural Areas.

Chair: Michael Meng, Clemson University

Jan Grabowski, University of Ottawa „Hunting Down the Jews. A Case Study of DabrowaTarnowska County, 1942-1945”

Andrzej Zbikowski, Jewish Historical Institute and Polish Academy of Sciences „Village night watch, voluntary firemen, and the Jews”

Rapporteur: Jan Gross, Princeton University

Lunch

2:15-4:00 Session VI:

Help and Lack of Help in the Rural Areas

Chair: Christopher Browning, University of North Carolina Chapel Hill

Jean-Charles Szurek, CNRS and University of Paris X „A case study – Jews and peasants in the area of Lukow”

Benjamin Frommer, Northwestern University „How Czech Fascists, Prague Bureaucrats and Local Police Helped Build the Nazi 'Ghetto without Walls'”

Rapporteur: Omer Bartov, Brown University

Coffee Break

4:15-6:00 Round Table Discussion

Chair: Jan Gross, Princeton University

Christopher Browning, University of North Carolina Chapel Hill

Joanna Tokarska-Bakir, Polish Academy of Sciences & Warsaw Univ.

David Engel, New York University

Natalia Aleksiun, Touro College of Graduate Jewish Studies

Antony Polonsky, Brandeis University

Za: WiciPolskie.org | http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3961&Itemid=56 | HUCPA ŻYDOWSKA W PRINCETON UNIVERSITY

Skip to content